Dva dějepisné úspěchy v republice

Od pondělí 23. do středy 25. května reprezentovali dějepis našeho gymnázia v celostátním kole dějepisné olympiády (DDM) dva vítězové předešlého kola krajského:

Libor Staněk (4.B) úspěšně zvládl faktografický test o šlechtě 1648-1948, v kategorii SŠ obhájil soutěžní práci věnovanou Alfrédu C. Windischgrätzovi (jeho fiktivní deník z revolučního roku 1848) a obsadil skvělé 2. místo. Gratulujeme! U Libora je navíc mimořádné, že druhý den po vyhlášení výsledků maturoval na našem gymnáziu - taktéž s vynikajícími výsledky. Dějepisu se bude věnovat dál na vysoké škole.

Barbova Kunešová (kvarta) se soustředila na šlechtu od středověku do konce třicetileté války (1648) a v kategorii ZŠ a víceletých gymnázií obhájila soutěžní práci o Janu st. Hodějovském z Hodějova a jeho humanistické i regionální působnosti (renesanční tvrz i věhlasná knihovna v blízké Řepici). Barča získala rovněž skvělé 3. místo v celostátním kole. Gratulujeme!

Ústřední kolo letošní dějepisné olympiády se konalo v Hradci Králové, kde jej organizoval NPI (Nár. pedagogický institut) spolu s UHK (Univerzita Hradec Králové). Velice se radujeme z toho, jakých výsledků tam naši talentovaní studenti dosáhli a děkujeme jim za vzornou reprezentaci školy.

Libor Staněk pro nás popsal svoji účast na soutěži takto:

"Letošní 51. ročník klání nadšených historiků-laiků se tentokrát konal v Hradci Králové. Toto přiléhavě nazvané město, patřící kdysi jako věnný statek českým královnám, se stalo pro čtyři dny domovem studentských dějepisných badatelů ze všech koutů republiky.

Bylo zcela nasnadě, že hned první den po našem příjezdu proběhla krátká naučná prohlídka města a jeho architektonických kuriozit i zdejší obsáhlé biskupské knihovny. Také nám byla velmi zevrubně představena hradecká univerzita a její různorodá činnost a rozličné projekty.

Bohužel jsme se nemohli nádherou salónu republiky, jak je Hradci také někdy přezdíváno, kochat věčně, neboť nás čekala série zkoušek zaměřených na českou šlechtu a jejích osudy. První jsme se ocitli tváří v tvář písemnému testu, obsahujícímu otázky zapeklité především pro svou ne vždy jasnou formulaci. Posléze jsme se museli střetnout také se soutěžní komisí, a to ve snaze obhájit naše písemné práce na různá témata ze života a majetku šlechtu. Na základě našich výkonů v písemné i ústní části pak byli vybráni ti nejúspěšnější řešitelé a badatelé, třebaže o výsledku často rozhodovalo štěstí i to, jak který z účastníků pochopil někdy náročně formulované požadavky komise."

Barbora Kunešová si také odnesla cennou zkušenost a hezké vzpomínky: 

"Ústředního kola olympiády v dějepise jsem se zúčastnila poprvé, a proto pro mě velmi překvapilo, že bylo rozloženo do několika dní, nabízelo rozličné sféry na ověření našich znalostí a zahrnovalo i pestrý doprovodný program, který rozhodně splnil svůj účel – provést studenty nádhernými, dějinami prodchnutými místy města českých královen a obohatit nadšence historie o znalosti z této oblasti formou poutavých přednášek univerzitních profesorů.

Test, který se konal 23. května, obsahoval kromě záludných otázek i úkoly založené na porozumění velmi starým textům, což pro mě byla zajímavá, byť náročná disciplína. Následující den se nesl v duchu prezentací a obhajob soutěžních prací zaměřených na regionální šlechtické rody.

Účast v republikovém finále je pro mě obrovskou zkušeností a nezapomenutelným zážitkem díky setkání s milovníky historie, ať už se jedná o vysokoškolské lektory, porotce nebo mé vrstevníky, kteří mě potěšili svým přátelským a solidárním postojem.

Jsem přesvědčena, že dostat se na pomyslné výsluní závisí nejen na přípravě soutěžících, ale také na podpoře jejich vyučujících, přičemž nelze opominout i otázku štěstí, a proto mě velice potěšila slova komise při závěrečném ceremoniálu: ‚Všichni jste vynikající, každý z vás je vítěz."

 

Autor: Miroslav Žitný
Přečteno: 977x
Vydáno: 25.5.2022Další články v kategorii

Dějepisný hattrick v kraji !!
Nejlepší dějepis v kraji
Dějepis v praxi
Návštěva Státního okresního archivu ve Strakonicích
Reformace a protireformace