DISTANČNÍ VÝUKA

Od středy 14. 10. přechází na výuku distanční formou také nižší stupeň osmiletého cyklu – prima až kvarta.

Žáci budou plnit úkoly zadané přes Google Classroom (případnou výjimkou je pouze IVT – platforma MS Teams).

Distanční výuka je nyní ze zákona povinná a hodnotitelná dle klasifikačního řádu. Konkrétní podmínky hodnocení stanoví vyučující.

V případě neúčasti na distanční výuce, popřípadě nesplnění zadaného úkolu zapíše vyučující do třídní knihy absenci, kterou bude nutno omluvit u třídního učitele.

Rodiče /zákonní zástupci získají přehled o zadaných úkolech (včetně online hodin) a jejich plnění v Google classroom nahlédnutím do žákovy sekce „Práce v kurzu – Zobrazit vaši práci“.

Vyučující (vzhledem k doporučením MŠMT) budou dle uvážení volit buď online hodiny v reálném čase (které musí odpovídat času dle běžného rozvrhu), nebo termínované úkoly pokrývající obsah běžných vyučovacích hodin v týdnu (tzv. asynchronní přístup).

Děkujeme.

Autor: M. Žitný
Přečteno: 750x
Vydáno: 14.10.2020

Další články v kategorii

Exkurze třídy 5.O
Picnic Day na gymnáziu
Uzavírka ul. Máchova
Žákovský teodolit
Karlovarsko (aneb exkurze 3.O za vítězství v Eurorebusu)