Dějepisný úspěch v celostátním kole dějepisné olympiády

Jan Lelek, talentovaný student našeho druhého ročníku (třídy 2.C), dosáhl v letošní dějepisné olympiádě v kategorii SŠ mimořádného úspěchu - 6. místa v celostátním kole.

Po náročných týdnech souběhu obnovení prezenční výuky, přijímacích zkoušek a maturit jsme se konečně dostali k rozhovoru:

Honzo, popiš nám, o co v soutěži šlo:

Dějepisné olympiády se pravidelně účastním už od základní školy. Téma letošního jubilejního 50. ročníku znělo "Labyrintem barokního světa (1556 – 1781)". Přes školní a okresní kolo jsem postoupil do kola krajského, kde jsem se umístil na 4. místě, postoupil jsem tedy do třídenního ústředního kola.

Pro ústřední kolo musel Honza připravit písemnou práci…

Tématem dějepisné práce byl Průvodce po regionu a jeho barokních památkách. Při vytváření mi byli oporou vyučující z gymnázia, pan Žitný a pan Hruška, spolupracovali jsme s Muzeem středního Pootaví ve Strakonicích i s Římskokatolickou farností. Právě díky této spolupráci jsem se mohl podívat i do poutních kostelů, které nejsou veřejnosti běžně přístupné. Součástí mojí dějepisné práce s názvem "Barokní památky Strakonic a blízkého okolí" je i návrh informační tabule s mapou a turistický leták (skládaný průvodce), spolu s rozsáhlými fotografickými přílohami. K práci jsem vytvořil i desky s podobným vzhledem.

Sám vytvořil veškeré grafické podklady, fotografie…

Tím jsem se nejen zdokonalil v práci s grafickými programy, ale při psaní jsem si procvičil i literární dovednosti. Dostal jsem také unikátní možnost pracovat přímo s historickými prameny v muzeu (a podívat se na jinak nepřístupná místa). Práce pro mě tedy byla velice přínosná.

Honzovu práci jsme zveřejnili na webu školy v sekci "webové publikace". Podívejte se zde:

Třídenní ústřední kolo se konalo distančně od pondělí 31. května do středy 1. června…

Ústředního kola se ve dvou kategoriích účastnilo téměř 60 účastníků ze všech koutů republiky. V pondělí byl na programu rozsáhlý faktografický test. V úterý a ve středu následovaly obhajoby písemných prací. Každý soutěžící ve své desetiminutové prezentaci svou práci představoval porotě, která následně kladla autorům doplňující otázky.

Úspěšnou a oceněnou soutěžní práci - Průvodce po barokních památkách Strakonic a okolí - sestávajícího z graficky mimořádně zdařilého letáku, informační tabule i doprovodné studie - nabídneme v nejbližší době k publikaci muzeu a strakonickému infocentru.

Přejeme Honzovi mnoho dalších nejen soutěžních a badatelských úspěchů a děkujeme za reprezentaci školy!

Autor: M. Žitný
Přečteno: 294x
Vydáno: 24.6.2021Další články v kategorii

Město místo učebnice
Výstava o T. G. Masarykovi
Den obětí holocaustu
Výprava na blatenský zámek
Dějepisná soutěž gymnázií v Chebu 2019