Češtinářsko-dějepisně-kulturní exkurze Příbramskem

Ve čtvrtek 31. 3. 2022 jsme se my, třída septima, společně se třídou 3.A zúčastnili češtinářsko-dějepisně-kulturní exkurze po okolí Příbrami vedenou našimi milými učiteli, paní učitelkou Brabcovou, paní učitelkou Jansovou a panem učitelem Žitným. Sice nám předpověď počasí zrovna moc nepřála, avšak my jsme se nezalekli, sbalili jsme si deštníky a pláštěnky a vyrazili.

Naší první zastávkou byl Památník Karla Čapka na Strži, který se nachází ve Staré Huti a který kdysi býval letním sídlem právě Karla Čapka, jednoho z nevýznamnějších mužů naší literatury. Zde jsme si mohli nejen projít samotnou expozici a zhlédnout film o této osobnosti, ale také jsme si vyslechli velmi poutavý výklad příjemných průvodkyň, které se nám po celou dobu ochotně věnovaly. Avšak expozice se netýkala pouze Karla Čapka. Dozvěděli jsme se zde také mnohé zajímavosti o jeho bratrovi, manželce a blízkých přátelích, kterými byli například T. G. Masaryk či Ferdinand Peroutka. Z Čapkárny, jak je tento památník také nazýván, naše cesta dále vedla na Svatou Horu, jedno z nejdůležitějších českých poutních míst.

Průvodcem nám byl sám pan učitel Žitný, který svým výkladem dotvořil úžasnou atmosféru, která na tomto místě panovala. Ta byla navíc umocněna neprostupnou mlhou dodávající místu tajemný nádech a jakousi vyšší moc. Po seběhnutí svatohorských schodů naše kroky vedly do samotné Příbrami, kde jsme si prohlédli zdejší náměstí a kde na nás čekal i náš autobus, který nás zavezl na poslední místo naší výpravy, kterým byl Památník Antonína Dvořáka ve Vysoké u Příbramě. I zde byl program velmi bohatý. Měli jsme možnost si prohlédnout vilu či zámeček hraběte Václava Kounice, manžela Dvořákovy lásky Josefíny Čermákové, která byla zároveň sestrou Dvořákovy manželky Anny. Právě to bylo důvodem, proč Antonín Dvořák, jeden z nejlepších českých hudebních skladatelů vůbec, toto místo často navštěvoval a sám si zde postavil menší letní vilu. Toto místo se mu stalo obrovskou inspirací, a proto jsme si ani my nemohli odpustit návštěvu blízkého jezírka, které stálo za vytvořením jedné z nejznámější Dvořákových oper, Rusalky. Pobyt na tomto místě nám zpříjemnila i milá průvodkyně, která se nezalekla našich zvídavých dotazů týkajících se klavíru, na který s největší pravděpodobností hrál i sám Dvořák, a postele, ve které lehávala Josefína Čermáková. Po této zastávce nás již čekala cesta domů, během které nás pan učitel Žitný obohatil ještě o pár dalších zajímavostí týkajících se Antonína Dvořáka, ale také například Petra Voka.

Díky této exkurzi jsme získali spoustu nových poznatků o mnohých významných českých osobnostech a navštívili několik velice zajímavých míst. Sice jsme byli trochu unavení, zmrzlí a lehce promoklí, ale to nám zas tak moc nevadilo a exkurzi jsme si i tak velice užili. Rády bychom proto jménem obou tříd poděkovaly panu učiteli Žitnému, paní učitelce Jansové i paní učitelce Brabcové za to, že pro nás tuto hezkou a nabitou exkurzi připravili. Zároveň náš dík patří i panu řidiči, který nás po celou cestu doprovázel a nezalekl se ani nečekaného viaduktu, jenž dodal naší výpravě i trochu toho adrenalinu.

Autor: Karolína a Kristýna Krejčovy, septima
Přečteno: 812x
Vydáno: 31.3.2022Další články v kategorii

Republikový úspěch v SOČ
Středoškolská odborná činnost
Dějepisný hattrick v kraji !!
Nejlepší dějepis v kraji
Dějepis v praxi