Beseda o islámu

Výuku dějepisu, konkrétně tématu arabské říše ve středověku, obohatil pro naše studenty druhého ročníku Mgr. Martin Klapetek, Ph.D. z Katedry filosofie a religionistiky Teologické fakulty Jihočeské univerzity.

Pan doktor se ve dvou hodinách věnoval základním pilířům islámu a jejich vlivu na kulturu muslimských zemí. Nejprve se zajímavou prezentací probral připravené téma, naši studenti dostali také barevně vytištěné pracovní materiály. Poté následovala beseda s dotazy, které postupně zodpovídal. Dozvěděli jsme se mimo jiné, že zhruba 60% muslimů žijících v evropských zemích již nepraktikuje islám a považují jej spíše za součást vlastní kulturní identity; 20% evropských muslimů se modlí převážně doma a, možná překvapivě, "pouhých" asi 20% praktikuje víru pravidelně v mešitách. Dále se náš přehled rozšířil o důvody konzervativního pojetí neměnitelnosti Koránu, chápání almužny, "malé" a "velké" pouti do Mekky či půstu ramadánu, který se každý rok posune o 11 dní zpět a projde tedy postupně všemi měsící (jelikož je vázán na lunární cyklus). Mohli jsme si také z blízka prohlédnout několik modlitebních pomůcek a tzv. "ruku Fatimy" symbolizující pět pilířů islámu.

V závěru besedy pan doktor Klapetek neopomněl odkázat také na další důvěryhodné zdroje informací. Se získanými poznatky budeme tak moci dále pracovat jistě nejen v hodinách dějepisu. Základy religionistiky totiž již od roku 2008 tvoří také součást předmětu ZSV (v rámci 4. ročníku spolu s filosofií a etikou). 

 

Autor: M. Žitný
Přečteno: 792x
Vydáno: 15.10.2021Další články v kategorii

Dějepis v praxi
Návštěva Státního okresního archivu ve Strakonicích
Dva dějepisné úspěchy v republice
Reformace a protireformace
3 x krajské vítězství dějepisu