30 let svobody

Beseda k 30. výročí sametové revoluce

Klíčovými momenty dění v listopadu 1989 nás provedli dokumentaristé Muzea středního Pootaví Strakonice – Mgr. Robert Malota a Jaroslav Landsinger. Besedy proběhly v dvouhodinových blocích pro všechny naše druhé, třetí a čtvrté (maturitní) ročníky. V úvodu každé besedy jsme si v krátkém videodokumentu připoměli původ svátku 17. listopadu spojený s uzavřením českých vysokých škol nacisty roku 1939. Propojily se nám souvislosti s tragickou smrtí Jana Opletala a Josefa Sedláčka (1939), obětí Jana Palacha v lednu 1969 a Palachovým týdnem v lednu 1989, který nastartoval poslední a největší vlnu občanského odporu proti komunistickému režimu. Dále jsme se již podrobně věnovali přímo sametové revoluci. V každém z besedních bloků vystoupilo několik studentů 4.A, kteří nám přečetli zajímavé rodinné vzpomínky na listopadové události. Ty po metodické přípravě na práci s pamětníky získali a v duchu etiky práce se soudobými dějinami prezentovali ostatním. Příběhy jejich konkrétních rodinných příslušníků se setkaly s velkou pozorností a ohlasem. Poté již pokračoval dokumentarista muzea Mgr. Robert Malota, který rozebral život v době pozdní normalizace a rysy i absurditu dožívajícího komunistického režimu. Při líčení průběhu sametové revoluce ve Strakonicích a blízkém regionu vycházel z písemných pramenů, ústního svědectví pamětníků, dobového tisku, fotografií i vzácně dochovaných filmových materiálů, které restauroval pan Jaroslav Landsinger. Naši studenti díky tomu získali velmi plastický obraz o (nejen) místním dění. V chronologickém rámci beseda vrcholila lednem 1990, kdy ve Strakonicích došlo k přejmenování mostu Klementa Gottwalda na most Jana Palacha. 

Vybrané výstupy badalského projektu tříd 5.O a 4.A, jejichž studenti se soustředili kromě rodinných vzpomínek také na problematiku listopadového zpravodajství (novinového a televizního), obecnou chronologii nejvýznamnějších událostí či medailonky klíčových osobností, jsou k vidění v tematickém "sametovém koutku" před školním klubem. 

Autor: M. Ž.
Přečteno: 683x
Vydáno: 19.11.2019Další články v kategorii

Město místo učebnice
Výstava o T. G. Masarykovi
Den obětí holocaustu
Výprava na blatenský zámek
Dějepisná soutěž gymnázií v Chebu 2019