24. EUREGIO – Bavorsko-český školní rok 2019/2020

Slavnostní zahájení se konalo v pátek 18.10. 2019 v Českých Budějovicích a hostitelskou školou se stalo Biskupské gymnázium, které využilo překrásné prostory Studentského kostela Svaté Rodiny, aby přivítalo slavnostně všechny pozvané hosty – ředitele a učitele českých a bavorských gymnázií zapojených do projektu EUREGIA, 22 českých studentů, kteří byli vybráni ke studiu na některém bavorském gymnáziu v tomto školním roce. Slavnostního aktu se účastnili rodiče vybraných žáků i hostitelské rodiny, které se rozhodly přijmout studenty do své rodiny.

Slavnostní večer zahájil hudbou sbor Biskupského gymnázia, poté všechny přítomné přivítal osobně Ing. Martin Maršík, Ph.D., ředitel Biskupského gymnázia. Následovaly pozdravy dalších vzácných hostů – Kaspara Sammera, jednatele společnosti EUREGIO, R.D.Mons. ThLic. Davida Henzla, Generálního vikáře českobudějovické diecéze.

Ing. Viktor Vojtko, Ph.D., náměstek primátora města ČB popřál přítomným studentům úspěšný školní rok a pan Kai Kocher, ministerský rada Bavorského státního ministerstva pro vzdělání a kulturu, promluvil o významu studijních pobytů .

Následně byly představeni všichni studenti, z celkového počtu 22 se projektu účastní tři studentky Gymnázia Strakonice – Kateřina Janochová, Šárka Králová a Anežka Slavíčková.

Neméně důležitou součástí celého projektu jsou i hostitelské rodiny, které se rozhodly poskytnout studentům z Čech veškeré zázemí, postarat se o jejich stravování a obětovat volný čas pro společné výlety.

Slyšeli jsme vtipné historky o nelehkém začátku pobytu v cizí zemi s jazykovou bariérou, jakou zatím čeští studenti mají. Slyšeli jsme také dobré rady od bývalé hostující studentky, Barbory Malinovské, která dnes pracuje v pražské pobočce německé firmy SIEMENS jako vedoucí oddělení nákupu a znalost německého jazyka ji umožnila tuto kariéru. Barbora Malinovská předala studentům pár dobrých rad a popřála hodně úspěchů, nová přátelství a zhodnotila svůj roční pobyt jako nejtěžší, ale zároveň nejhezčí a nejdůležitější rok svého života.

K přání se připojujeme i my, učitelé a ředitel Gymnázia Strakonice

Autor: Mgr. Anna Hlavová, učitelka Nj
Přečteno: 1591x
Vydáno: 18.10.2019Další články v kategorii

Ředitelská volna
Výzva - Gymstr Jazz
S gymnáziem na cestách
Ohlédnutí za letošním ročníkem ETC
Studentský parlament IX