Aktuality

Ředitelské volno

V souladu s § 24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vyhlašuje ředitel střední školy, jejíž činnost vykonává Gymnázium, Strakonice, Máchova 174, ze závažných důvodů, zejména organizačních a technických, ředitelské volno na čtvrtek 31. října a pátek 1. listopadu 2019 (dva dny školního vyučování) pro všechny třídy.

Školní jídelna nebude v uvedené dny vařit.

Mgr. Miroslav Hlava, ředitel školy


Den otevřených dveří

Nejbližší den otevřených dveří proběhne ve čtvrtek 14. 11. 2019 v čase 14:30 až 18 hodin.


Výročí 100 let Gymnázia Strakonice

V tomto školním roce škola pořádá dvě akce ke svému 100. výročí: Jubilejní reprezentační ples v pátek 13. března 2020 a studentské Majáles ve čtvrtek 7. května 2020.

Hlavní program oslav proběhne od pátku do neděle 11.-13. září 2020. Podrobné informace a program budeme postupně zveřejňovat. Podněty k programu můžete zasílat na email 100let@gymstr.cz.