Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2015-2016 už vyšla. Zájemci si jí mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Nejnovější články

Takhle vysoko naše gymnaziální tričko ještě nevystoupalo!

Naši studenti - Zuzka a Matěj Lánovi - na vysokohorském treku v nadmořské výšce 5416 m.n.m v průsmyku THORANG - LA PASS - NEPÁL.

Takhle vysoko ještě naše gymnaziální tričko nevystoupalo. GRATULUJEME!!

 

Beseda na semináři finanční gramotnosti

Ve čtvrtek 5. ledna 2017 se v semináři finanční gramotnosti pro 4. ročníky uskutečnila beseda s panem Tomášem Petráškem na téma pojišťovnictví.

Tomáš Petrášek je vedoucím pobočky pojišťovny GENERALI ve Strakonicích. Při svém povídání seznámil studenty s historií pojišťovny a jejím postavení na trhu pojištění. Studenti se také dozvěděli, kdo se může stát pojišťovacím zprostředkovatelem a co tato práce obnáší.

Dále T. Petrášek objasnil postavení a roli klienta jako spotřebitele a roli pojišťovny jako podnikatelského subjektu. Pohovořil o druzích pojištění a vysvětlil, kdy a pro koho jsou jednotlivá pojištění vhodná a jak se chovat při vzniku pojistné události.

Poté následovaly dotazy studentů a diskuse k tématu.

Besedy s odborníky z praxe jsou pro obohacení výuky vždy vítány.

Dana Křížová

vyučující finanční gramotnosti

Evropský parlament mládeže: postup na Národní výběrovou konferenci 2017

Studenti našeho gymnázia se každoročně účastní akcí Evropského parlamentu mládeže (European Youth Parliament, www.eyp.cz) – na zasedáních této studentské organizace středoškoláci v týmech (komisích) diskutují o vybraných evropských a světových problémech a snaží se společně nalézt a obhájit jejich řešení. Jednacím jazykem je výhradně angličtina.

Pivovar

V pondělí 19. prosince 2016 měla třída 4.C jedinečnou šanci zavítat do strakonického Měšťanského pivovaru Dudák . Zde se nás ujal bývalý student našeho gymnázia Vlastimil Matej, který zavzpomínal na dobu studia, a pak nás provedl pivovarem a seznámil nás s technologií výroby piva. Jakožto legálně dospělým nám bylo umožněno výsledný produkt i ochutnat, třída se shoduje, že to byla jedna z vůbec nejlepších exkurzí za celé čtyři roky.

Přednáška o telomerech

Dne 12. 12. 2016 se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili přednášky s názvem Telomery - naše buněčné hodiny aneb tajemství nesmrtelnosti. S nejnovějšími výzkumy v oblasti genetiky nás seznámily studentky doktorandského studia VŠCHT v Praze Ing. Hana Langerová a Ing. Eva Jablonská.

Telomery jsou koncové části chromozomů, které mají velký význam při buněčném dělení. Při replikaci DNA dochází, kvůli neschopnosti enzymu DNA polymeráza provést replikaci jedné části chromatidy až do konce, ke zkracování chromozomů a tedy i ke ztrátě informací, které jsou zde uloženy.

S gymnáziem na cestách - Poklidné jaro tuniské

Gymnázium Strakonice si Vás dovoluje pozvat na cyklus geografických přednášek s promítáním S gymnáziem na cestách.

Je Vám zima?
Nabízíme pro zahřátí z archivu:

Poklidné jaro tuniské před neklidným jarem "arabským"

O fotografie a vzpomínky se s Vámi podělí Libuše Leischnerová a Michaela Kovářová
v pondělí 16. ledna 2017
v promítacím sále strakonického gymnázia v 17:30.

Vánoce z plyše

Již řadu let máme tu čest úzce spolupracovat s Dětským centrem ve Strakonicích. Letos jsme naší spolupráci rozšířili na Dětské oddělení strakonické nemocnice a mateřskou školku při Nemocnici ve Strakonicích. Pro děti ze všech výše zmíněných institucí si třída sekunda připravila vánoční vystoupení. Bohužel z důvodu virové epidemie se setkání nemohlo odehrát, ovšem o to více se budeme těšit napřesrok.

Krásné vánoční dopoledne okořeněné zpíváním koled v MHD

Uplynul rok po vánočním představení, kdy na půdu Gymnázia přijely děti z MŠ Šumavská, aby zhlédly naše vystoupení a zároveň nám ukázaly, jak mají šikovné a nadané předškoláky. Tehdy jsme naši školu reprezentovaly těmi nejmladšími – primou.

Hodina moderní chemie

29. 11. 2016 se žáci 3. ročníku a sekundy našeho gymnázia zúčastnili hodiny moderní chemie, která nám dokázala, že i chemie může být zábava.

Provoz školy

Přihlášení