Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si jí mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Biologie

Biologie

4. ročník česko-amerického neurologicko/internistického sympozia

Rok se s rokem sešel a 5. října 2017 se do malebných Strakonic opět sjelo velké množství kapacit z oboru lékařství. Jak jinak než kvůli 4. ročníku česko-amerického neurologicko/internistického sympozia.

Tuto akci již tradičně pořádá Nemocnice Strakonice, a. s. ve spolupráci s Lahey Hospital & Medical Center (Boston, USA) pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské. Sympozia se zúčastnilo i 17 statečných žáků z řad našeho gymnázia a jejich pedagogický doprovod. Zasedli mezi takové špičky oboru, jako je např. předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a. s. MUDr. Bc. Tomáš Fiala.

Exkurze do ZOO

Ve čtvrtek 8. června 2017 jsme spolu se třídou 2.A navštívili zoologickou zahradu v Praze. Vyjeli jsme kolem osmé hodiny ranní autobusem ze Strakonic. Naše cesta proběhla bez problémů, naštěstí jsme se nikde nezdrželi, a proto jsme už v deset hodin mohli započít naši dobrodružnou pouť zoologickou zahradou.

Čekala nás velmi zajímavá komentovaná procházka po pavilonu poloopic a mořských živočichů, jako jsou lachtani a gaviáli. Rozpustilí lemuři poskakovali přímo vedle nás. Dozvěděli jsme se spoustu pozoruhodných faktů, například že outloni jsou jediní jedovatí primáti na světě. Nakonec jsme se vypravili mezi slony, zebry a žirafy, prohlédli si nespočet druhů hlodavců, plazů a ptáků a samozřejmě jsme měli možnost odvést si i nějaké suvenýry.

Exkurze do čistírny odpadních vod Strakonice

Dne 18.04.2017 jsme se my, studenti 1.C a kvinty, vydali na exkurzi do čistírny odpadních vod Strakonice a do úpravny pitné vody Hajská. Sraz jsme měli v osm hodin před supermarketem, a jakmile dorazili i poslední z nás, vyrazili jsme společně k čističce. Tam na nás již čekali průvodci, kteří nás rozdělili na dvě skupiny a detailně nám vysvětlili chod čistírny. Dozvěděli jsme se například, že čistírna funguje na principu biologického čištění. To znamená, že znečištění z odpadních vod je odstraňováno pomocí aktivního kalu.

Den Země

Den Země je dnem, který se už od roku 1970 slaví 22. dubna ve více jak 190 státech světa. Tento významný svátek věnovaný Zemi poukazuje na dopady chování člověka na životní prostředí. V rámci oslav naší planety probíhají růžné úklidové akce, pochody, koncerty, besedy, soutěže a jiné aktivity.

Uran a volavky aneb jak jsem se prospala

Znudění deváťáci, kteří už viděli všechno, se na tento školní výlet těšili o něco více než obvykle. Možná to bylo tím, že pan učitel Vaněček, kterého jsme několik týdnů neúnavně uháněli, nám dlouho statečně vzdoroval, a to nás navnadilo. Předpokládal, že vzít nás na výlet do Temelína nebude procházka růžovým sadem.

Když už se nám podařilo pana učitele zlomit, přišel na řadu další oříšek – paní učitelka Lešáková. Naštěstí je to ale dobrá duše a po chvilce naléhání a úlisného slibování expedice po stopách vzácných ptáků u rybníka Řežabince trochu váhavě kývla.

Rychle se tedy zařídily nejdůležitější úkony a zamluvil se masochistický řidič autobusu ochotný dovézt naši malou zoo na místo. S Temelínem jsme se domluvili na pátku 21. dubna.

Exkurze do Nemocnice Strakonice

Je středa patnáctého března odpoledne a skupina gymnazistů posilněná vydatným obědem nabírá směr Nemocnice Strakonice. Sluníčko nám svítí na cestu a necelý kilometr cesty zdoláme raz dva. Po příchodu se musíme nahlásit na recepci. S touto skutečností vyvstává problém, že nevíme, kde recepce je. Naštěstí jsou mezi námi tací, kteří jsou zběhlí v labyrintu nemocnice a nasměrují nás do moderně vypadající prosklené budovy naproti internímu oddělení.

Týden mozku 2017

Ve čtvrtek 16.3.2017 a v pátek 17.3.2017 se 16 studentů spolu s panem učitelem Milanem Jandou zúčastnilo cyklu přednášek v rámci 19. ročníku Týdne mozku, který se každoročně koná na půdě Akademie věd v Praze. Mohli si tak vyslechnout zajímavé přednášky o nejnovějších trendech a objevech ve výzkumu mozku a neurovědách a získat tak nový pohled na fungování našeho mozku.

Syndikovat obsah

Provoz školy

Přihlášení