Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

 

GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 bude přijímat pro školní rok 2018/2019:
  • čtyřleté studium - 90 žáků (3 třídy) - po úspěšném ukončení 9. třídy
  • osmileté studium - 30 žáků (1 třída) - po úspěšném ukončení 5. třídy

Den otevřených dveří ve šk. roce 2018/2019
Den otevřených dveří se koná 6. listopadu od 14:30 do 18 hodin, stejný den jako Burza škol v Domu kultury ve Strakonicích, škola se zúčastní i Burzy škol v Blatné 23. 10. 2018
Další den otevřených dveří se bude konat 6. února 2019 od 14:30 do 18 hodin.

 

Harmonogram přijímacího řízení

Přihláška ke studiu na SŠ - nový formulář!
- Přihláška ke studiu na SŠ ke stažení (dvě strany!) - vzor vyplněné přihlášky  - vysvětlivky k tiskopisu
- termín doručení: nejpozději 1. března 2019
- přihlášky lze odevzdat osobně v sekretariátu školy
                                 (pondělí - čtvrtek 7-15:30 hod., pátek 7-14:30 hod.)

- prosíme vyplnit kontakt na zákonného zástupce (mobil, e-mail)
- obor vzdělávání: 79-41-K/41 Gymnázium (pro čtyřleté studium)
- obor vzdělávání: 79-41-K/81 Gymnázium (pro osmileté studium)
-  prospěch - vyznačit první cizí jazyk
- kód uchazeče - 6místná kombinace písmen a čísel bez diakritiky (př. G25S25 - viz obrázek -
          slouží ke kontrole došlé přihlášky na školním webu i po celou dobu přijímacího řízení
          (vytváří si ho sám uchazeč)
         
- vyplnit termín přijímacích zkoušek:
               čtyřleté studium 12., nebo 15. dubna 2019
               osmileté studium 16., nebo 17. dubna 2019
- potvrzení o zdravotním stavu nevyžadujeme
 

Přijímací zkoušky
- informace k přijímacím zkouškám
- jednotné zkušební schéma (MŠMT pro rok 2018)
- všichni uchazeči vykonají jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka (Cermat)
- všichni uchazeči vykonají školní přijímací zkoušku z cizího jazyka - viz. kritéria přijetí
- termíny přijímacích zkoušek - 1. kolo: čtyřleté studium 12., nebo 15. dubna 2019
- termíny přijímacích zkoušek - 1. kolo: osmileté studium 16., nebo 17. dubna 2019
- výsledek přijímací zkoušky bude zveřejněn do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Cermatem
-
další informace k jednotné přijímací zkoušce na www.cermat.cz
-
didaktické testy z řádného termínu pokusného ověřování přijímacího řízení 2016
- ilustrační testy - pokusné ověřování 2016 a 2015
-
nové ilustrační testy - 2017
- testy z přijímacích zkoušek 2017
- SCIO - online test zdarma

Zápisový lístek - přijatí uchazeči
- vzor zápisového lístku (originál vydává ZŠ)
- stvrzuje, že uchazeč nastoupí na danou školu
- odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků
- nelze vzít zpět (výjimka - bylo kladně vyhověno v odvolacím řízení na jinou školu)
 

Nepřijatí uchazeči
- zák. zástupci mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí (nevyzvednuté
    rozhodnutí je po 5 prac. dnech považováno za doručené) podat odvolání
- v rámci odvolacího řízení budou na základě odvolání přijati další uchazeči na uvolněná místa 

Přijímací řízení v roce 2018


 

Čtyřleté studium - obor 79-41-K/41 Gymnázium

Kritéria přijetí pro čtyřleté studium

Seznam došlých přihlášek

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly odeslány poštou - vzor: pozvánka škola, pozvánka Cermat

Výsledky přijímacího řízení

Rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce může vyzvednout osobně v sekretariátu školy a současně lze odevzdat Zápisový lístek (rozhodnutí se nezasílají).

Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce vyzvednout osobně 2. května 2018 do 16 hodin v sekretariátu školy a současně může podat odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

Vzor odvolání (podbarvené části opravit a odbarvit; číslo jednací pro odvolání je uvedeno v rozhodnutí, nebo lze nechat nevyplněné)

Seznam došlých zápisových lístků + seznam došlých odvolání

Návratka +  informační dopis
(Vyplněnou návratku zaslat na zastupce@gymstr.cz)

Přihláška ke stravování ve školní jídelně 

Osmileté studium - obor 79-41-K/81 Gymnázium

Kritéria přijetí pro osmileté studium

Seznam došlých přihlášek

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly odeslány poštou - vzor:  pozvánka škola, pozvánka Cermat
 

Výsledky přijímacího řízení


Rozhodnutí o přijetí si zákonný zástupce může vyzvednout osobně v sekretariátu školy a současně lze odevzdat Zápisový lístek (rozhodnutí se nezasílají).

Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce vyzvednout osobně 2. května 2018 do 16 hodin v sekretariátu školy a současně může podat odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

 


Vzor odvolání  (podbarvené části opravit a odbarvit; číslo jednací pro odvolání je uvedeno v rozhodnutí, nebo lze nechat nevyplněné)

Seznam došlých zápisových lístků + seznam došlých odvolání

Informační dopis

Přihláška ke stravování ve školní jídelně

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


Strakonicky denik

O dění na Gymnáziu infomuje také Strakonický deník


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz