Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2015-2016 už vyšla. Zájemci si jí mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Přijímací řízení

PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ VE ŠKOLNÍM ROCE 2016/2017

 

GYMNÁZIUM, STRAKONICE, MÁCHOVA 174 bude přijímat pro školní rok 2017/2018:
  • čtyřleté studium - 90 žáků (3 třídy) - po úspěšném ukončení 9. třídy
  • osmileté studium - 30 žáků (1 třída) - po úspěšném ukončení 5. třídy

  Harmonogram přijímacího řízení

Přihláška ke studiu na SŠ - nový formulář!
- Přihláška ke studiu na SŠ ke stažení (dvě strany!) - vzor vyplněné přihlášky  - vysvětlivky k tiskopisu
- termín doručení: nejpozději 1. března 2017
- prosíme vyplnit kontakt na zákonného zástupce (mobil, e-mail)
- obor vzdělávání: 79-41-K/41 Gymnázium (pro čtyřleté studium)
- obor vzdělávání: 79-41-K/81 Gymnázium (pro osmileté studium)
-  prospěch - vyznačit první cizí jazyk
- kód uchazeče - 6místná kombinace písmen a čísel bez diakritiky (př. G25S25 - viz obrázek -
          slouží ke kontrole došlé přihlášky na školním webu i po celou dobu přijímacího řízení
          (vytváří si ho sám uchazeč)
         
- vyplnit termín přijímacích zkoušek:
               čtyřleté studium 12., nebo 19. dubna 2017
               osmileté studium 18., nebo 20. dubna 2017
- potvrzení o zdravotním stavu nevyžadujeme
 

Přijímací zkoušky
- informace k přijímacím zkouškám pro ZŠ
- jednotné zkušební schéma
- všichni uchazeči vykonají jednotnou přijímací zkoušku z matematiky a českého jazyka (Cermat)
- všichni uchazeči vykonají školní přijímací zkoušku z cizího jazyka - viz. kritéria přijetí
- termíny přijímacích zkoušek - 1. kolo: čtyřleté studium 12., nebo 19. dubna 2017
- termíny přijímacích zkoušek - 1. kolo: osmileté studium 18., nebo 20. dubna 2017
- výsledek přijímací zkoušky bude zveřejněn do 2 pracovních dnů po zpřístupnění hodnocení uchazeče Cermatem
-
další informace k jednotné přijímací zkoušce na www.cermat.cz
-
didaktické testy z řádného termínu pokusného ověřování přijímacího řízení 2016
- ilustrační testy - pokusné ověřování 2016 a 2015
-
nové ilustrační testy - 2017

Zápisový lístek - přijatí uchazeči
- vzor zápisového lístku (originál vydává ZŠ)
- stvrzuje, že uchazeč nastoupí na danou školu
- odevzdat nejpozději 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků
- nelze vzít zpět (výjimka - bylo kladně vyhověno v odvolacím řízení na jinou školu)
 

Nepřijatí uchazeči
- zák. zástupci mohou do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí (nevyzvednuté
    rozhodnutí je po 5 prac. dnech považováno za doručené) podat odvolání
- v rámci odvolacího řízení budou na základě odvolání přijati další uchazeči na uvolněná místa

 

 


 

Čtyřleté studium - obor 79-41-K/41 Gymnázium

Kritéria přijetí pro čtyřleté studium

Seznam došlých přihlášek

Pozvánky k přijímacím zkouškám byly odeslány poštou - pozvánka škola, pozvánka Cermat

Výsledky přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v úterý 2. května 2017 po 12 hodině.
Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce vyzvednout osobně v úterý 2. 5. do 16 hodin
v sekretariátu školy a současně může podat odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

 

Vzor odvolání

Seznam došlých zápisových lístků

Návratka

 


 

Osmileté studium - obor 79-41-K/81 Gymnázium

Kritéria přijetí pro osmileté studium

Seznam došlých přihlášek

Pozvánky k přijímacím zkouškám  byly odeslány poštou - pozvánka škola, pozvánka Cermat
 

Výsledky přijímacího řízení
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny v úterý 2. května 2017 po 12 hodině.
Rozhodnutí o nepřijetí si může zákonný zástupce vyzvednout osobně v úterý 2. 5. do 16 hodin
v sekretariátu školy a současně může podat odvolání. Nevyzvednutá rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána poštou.

 

Vzor odvolání

Seznam došlých zápisových lístků

 

Provoz školy

Přihlášení