Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Fyzika

Exkurse tříd tercie a kvarta v jaderné elektrárně TEMELÍN

Ve středu 27. 3. jsme v 7.20 nasedli před gymnáziem Strakonice do autobusu a po hodinové cestě jsme dorazili do Temelína. V zámečku před elektrárnou, kde je infocentrum pro návštěvníky, jsme zasedli do kinosálu a paní průvodkyně nám přednášela o historii jaderné elektrárny, jejím uspořádaní a principu výroby energie. 

Viděli jsme i film o jaderné energii. Po skončení videa jsme se mohli volně pohybovat po zámečku a prohlédnout si Muzeum jaderné energetiky se zajímavými exponáty. Asi v 11,00 hod. jsme prohlídku ukončili a vydali se zpět do Strakonic.

Všichni jsme přijeli s hlavou plnou nových poznatků a informací. 

Adam Vrchlavský, kvarta

Výsledky okresního kola Fyzikální olympiády pro ZŠ

Výsledky Fyzikální olympiády - okresní kolo:

kategorie "F"

1. místo - Staněk Dominik (tercie) - 38 b.

4. místo - Hoch Tomáš - 21,5 b.

6. místo - Harenčáková Kateřina - 16 b.

 

Blahopřejeme!

Exkurze Jaderná elektrátna Temelín

8. ledna navštívila třída 3. B jadernou elektrárnu Temelín. Dozvěděla se zde několik zajímavých a překvapivých věcí.

Více informací zde.

Co víš o energetice - soutěž v JE Temelín

Ráno ve čtvrtek 20.12.2012 opustilo školu auto s tříčlennou posádkou- Mgr. Jindřich Vaněček, já a můj kolega Richard Maršák. Ručičky hodinek ukazovaly půl desáté, když nás pracovnice ČEZu zapisovala na listinu soutěžících. Z každého gymnázia v Jihočeském kraji se mohlo vypravit družstvo složené z dívky a chlapce ze třetího ročníku. Dveře kinosálu v informačním středisku Temelín se zavřely a soutěž začala. Fyzická část se povedla. Jízda na rotopedu nedělala sportovci Richardovi žádné problémy. V dalších kolech se ale štěstí otočilo zády a v náhodném losu na nás padly velmi těžké otázky.

Exkurze Teplárna Strakonice

12. 12. 2012
 
Třída KVARTA navštívila formou exkurze Teplárnu Strakonice. Velice pěkně nás provedl ing. Václav Braun. Problematiku výroby elektřiny a tepla právě probíráme v učivu fyziky.
 

Maturitní témata z fyziky

1. Fyzikální veličiny, fyzikální jednotky, operace s fyz. veličinami
2. Kinematika hmotného bodu – pohyb rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený
3. Dynamika hmotného bodu – Newtonovy pohybové zákony
4. Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici, dostředivá a odstředivá síla
5. Inerciální a neinerciální vztažné soustavy, setrvačné síly
6. Skládání různoběžných sil, rozklad síly na různoběžné složky
7. Skládání rovnoběžných sil, rozklad síly na rovnoběžné složky
8. Práce, výkon, účinnost
9. Hybnost a impuls, zákon zachování hybnosti, nepružný ráz těles

Učebnice fyziky

1. ročník:
2. ročník:
Doporučená literatura:
Syndikovat obsah

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz