Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Euroregio 2014-15

EUREGIO Gastschuljahr 2014/15

Zahájení 19. ročníku hostovacího roku 2014/15

 Každý rok v říjnu se koná slavnostní zahájení školního roku EUREGIO Gastschuljahr. Letošní oslava se uskutečnila na půdě partnerského Gymnázia Roberta Kocha v Deggendorfu. Partnerství mezi oběma našimi školami  trvá již 24 let.

Slavnostního aktu se zúčastnili  noví studenti z 11 jihočeských a západočeských gymnázií, jejich rodiče, bavorské hostitelské rodiny  a zástupci zúčastněných českých a bavorských  škol.

Program uvedl ředitel Gymnázia Roberta Kocha pan Heinz-Peter Meidinger. Zdůraznil, že  na deggendorfském gymnáziu mělo možnost  studovat již 17 strakonických žáků.

U řečnického pultu se pak střídali čestní hosté – významné osobnosti EUREGIA, okresu, města Deggendorfu a ostatních participujících měst.

Před zaplněnou aulou se představilo 22 nováčků, kteří stráví v Bavorsku školní rok 2014/15. Jak je v Německu zvykem u prvňáčků, také oni obdrželi z rukou paní Ingrid Naber typické kornouty naplněné sladkostmi a drobnými školními potřebami.

Čtyři zástupci nově nastupujících studentů vyjádřili  svá přání a představy o  budoucím pobytu v Bavorsku. Také bývalí absolventi programu EUREGIO Gatschuljahr ze strakonického Gymnázia měli možnost pohovořit o svých dojmech, o zkušenostech se studiem v neznámém prostředí  a  o výhodách zde nabytých znalostí německého jazyka. Své poznatky  předali a cenné rady v perfektní němčině udělili:

Drahomír Kolenčík (2010/11)

Michaela Náprstková (2011/12)

Lenka Kalová  (2012/13)

Petra Kučerová (2012/13)

Kristýna Vondrysová (2013/14).

Přejeme našim hostujícím žákům – Zuzaně Lánové, Adéle Malinové a Juditě Šavrdové při jejich studiu v novém působišti mnoho úspěchů.

Dana Křížová                                                             odkaz na německý článek z novin

 

Provoz školy

Přihlášení