Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Maturitní témata z výtvartné výchovy

1) Estetické názory (vývoj). Pravěk
- obsah pojmu, různé názory na estetiku
- pravěk – počátky malířství, malířství, sochařství a jejich funkce; megalitické stavby + jejich
rozdělení; památky

2) Mezopotámie (srovnání kultur v povodí řek)
- národy a jejich umění, stavitelství této oblasti, Starobabylónská a Novobabylónská říše; památky

3) Egypt
- malířství, sochařství a architektura v jednotlivých říších, znaky umění, postava faraona
Achnatona

4) Egejská oblast. Řecko (klasické, helénské)
- Kréta a její kultura; srovnání s kulturou Mykén – odlišnosti
- Řecko – od archaické doby až po helénismus; vývoj architektury a sochařství; významné
památky

5) Apeninský poloostrov. Etruskové a jejich vliv na Řím
- vliv Etrusků; doba republiky a císařství; architektura, malířství a sochařství; stavitelské umění
Římanů, významné stavby Říma

6) Islám (umění islámské části světa)
- znaky, vznik a rozšíření, oblasti
- významné dynastie a památky, druhy staveb

7) Byzanc. Počátky křesťanství
- zvláštnosti byzantského umění; umění východní oblasti a rozdílný vývoj
- křesťanství – znaky a symboly; umění katakomb; stavitelství a malířství této doby, nová kritéria

8) Předrománská a románská doba
- vznik a šíření mnišských řádů, znaky stavitelství, malířství, nové poslání
- románská doba u nás

9) Gotika. Česká gotika
- Francie, Německo; gotika u nás; vrcholná gotika – rozvoj stavitelství, desková malba, sochařství;
významné památky

10) Renesance
- zvláštnosti doby; významní představitelé italské, německé a holandské renesance; znaky
architektury; změna způsobu malby; významní autoři a jejich díla; renesance u nás; rudolfínský
manýrismus

11) Baroko. Rokoko
- barokní architektura, rysy; barokní malba, představitelé; významné památky
- rokoková malba

12) České baroko
- zvláštnosti doby; významné památky

13) Klasicismus, empír
- Francie a české země; znaky architektury; malířství a sochařství

14) Romantismus, pseudoslohy. Nové stavební materiály
- romantismus ve Francii a u nás – odlišnosti; představitelé malířství; pseudoslohy v architektuře

15) Realismus. Generace ND
- znaky, témata; generace Národního divadla – architekti, sochaři, malíři; představitelé
realistického malířství a sochařství u nás

16) Impresionismus. Zdroje impresionismu
- nová technika, témata; představitelé; 1. výstava impresionistů; slavná díla

17) Postimpresionismus. Osobnosti postimpresionismu
- osobnosti a jejich význam pro další vývoj malířství – zvláštnosti tvorby (V.van Gogh,
P.Gauguin, H.Toulouse-Lautrec, P.Cézanne)

18) Směry poslední třetiny 19. století a počátku 20. století (symbolismus, expresionismus,
fauvismus, futurismus)
- symbolismus – znaky, představitelé, díla (O.Redon, G.Moreau, M.Švabinský, J.Preisler)
- expresionismus – doba, rozdělení, hlavní představitelé (E.Munch, německý expresionismus +
skupina Die Brucke,; V. Špála, B.Kubišta, E.Filla…)
- fauvismus – název a zvláštnosti tvorby; H.Matisse
- futurismus – doba, manifesty, myšlenky, představitelé

19) Kubismus. Český kubismus
- znaky; P.Picasso a jeho tvorba; kubismus u nás – malířství, sochařství, architektura;
představitelé – J.Čapek, B.Kubišta, E.Filla, V. Špála, O Guttfreund, Janák, Gočár, Kotěra…

20) Secese
- význam tohoto slohu a jeho rysy; Francie a naše země; A.Mucha, vídeňská secese,; architektura
– O.Wagner, A.Gaudí, Fanta, Balšánek, Polívka); secesní symbolismus – F.Bílek, M.Švabinský

21) Umění mezi válkami (dadaismus, surrealismus)
- dadaismus – vznik, zvláštnosti, představitelé – T.Tzara, M.Duchamp, F.Picabia)
- surrealismus – jednotliví představitelé – S. Dalí, G.Chirico, M.Ernst); surrealismus u nás –
Skupina RA, Toyen, J.Štýrský

22) Světová architektura. Současné tendence
- pseudoslohy, nové technologie, secese, kubismus, Bauhaus, funkcionalismus (opera v Paříži,
Křišťálový palác v Londýně, Gaudí a stavby v Barceloně, E.Mendelsohn, W.Gropius, Mies van
der Rohe, Le Corbusier, A.Loos, Hundertwasser…)

23) Osobnosti české architektury 19. a 20. století
- pseudoslohy, nové technologie, secese, kubismus, funkcionalismus… moderna…

24) Nefigurativní umění. Výtvarné směry 2. poloviny 20. století
- různé projevy abstrakce – geometrická, lyrická, expresívní
- představitelé a směry – orfismus, neoplasticismus, op-art, art-brut, hyperrealismus, action
painting, suprematismus…

25) Umělecká fotografie (z historie fotografie)
- začátky fotografie – Daguerre, Niepce, Talbot, Cameronová…; vliv impresionismu a fázování
pohybu ve fotografii; puristé a piktorialisté; J. Sudek, F.Drtikol, J.Saudek…; oficiální fotografie
– Newman, Beaton

 

Další informace k maturitě zde.

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz