Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Příběh kapky

Příběh kapky není o darování krve a ani o kritickém nedostatku srážek v centrálních oblastech Afriky, ale o Jaroslavu Heyrovském, kterého většina z nás zná pouze jako jméno spojované s Nobelovou cenou. Někdo si možná ještě vzpomene, za co přesně ji v roce 1959 dostal, ale málokdo ví, že k jejímu získání byl nominován celkem desetkrát, a to za rozličné zásluhy. A právě přiblížení osudu tohoto významného muže, který si téměř z ničeho vybudoval svou zářnou kariéru a přežil obě světové války, bylo cílem výstavy, kterou lze stále zhlédnout v prostorách gymnázia, a přednášky, jíž jsme se zúčastnili v úterý 4. června 2019.

Prezentaci výstižně nazvanou Jaroslav Heyrovský, bádající, objevující nám představila Květoslava Stejskalová, která jako vědecká pracovnice v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR k tomu byla skutečně fundovaná a o Heyrovském mluvila s upřímným zápalem a vášní, ale i tichým obdivem a nezměrnou úctou.

Život tohoto velikána na poli mezinárodní vědy byl plný zvratů a jak sám přiznal, k úspěchu mu několikrát pomohlo i velké štěstí, přestože pracoval pečlivě a s nevídanou pílí. V dětství mu učarovala chemie, kdy spolu s mladším bratrem nepozorovaně prováděli experimenty v rodinné kuchyni, ale se svým srdečním oborem, elektrochemií, se setkal až na Univerzitě College v Londýně. Byl tak pohroužený do své práce, že svou životní partnerku Marii našel v příbuzenských kruzích, když zrovna zuřila první světová válka a on byl jako intelektuál přiřazen k rentgenu.

Objevení principu a následné sestrojení polarografu jen odráží jeho železnou pracovitost a neochvějnou logiku. Když byl profesorem Bohumilem Kučerou pozván, aby pomohl objasnit zdánlivě nevysvětlitelnou anomálii rtuti, Heyrovský se rozhodl vzepřít již zavedenému způsobu pozorování a místo vážení každé kapky se rozhodl měřit elektrický proud, aby dostál svému oboru. Začal se tedy na danou problematiku dívat ze svého pohledu, z pohledu elektrochemie, díky čemuž se mu podařilo s pomocí zapojeného galvanometru získat křivku a mohl být později ve Stockholmu náležitě oceněn.

Heyrovský už tehdy věděl, že je na prahu něčemu obrovskému výjimečnému, a tak s pomocí svého spolupracovníka Shikatou vytvořil přístroj, který používá Heyrovského novou metodu kvalitativní a současně i kvantitativní analýzy látky v roztoku. Postupně sestavili plány na masovou výrobu polarografu, ale když se vydali pro patent, nesetkali se s bouřlivými ovacemi, protože úředníci krátkozrace usoudili, že přístroj nebude mít většího využití. První patent na polarograf, jehož název je se skoro bolestnou ironií vytvořen v Čechách, byl tedy zapsán v Americe.

Jaroslav Heyrovský už sice nežije, ale jeho nepochybně důležitý odkaz dýchá dál a dělá naše životy s každou generací vědců vycházejících z jeho práce lepší a lepší. A to přesně bylo cílem přednášky Květy Stejskalové, ukázat nám, že i něco zdánlivě tak nepatrného, jako je pouhopouhá kapička rtuti, může nenávratně změnit celý svět.

Tereza Hřídelová, 6.O

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz