Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Naše ekologická výprava, aneb co my a třídění oleje

Vše začalo přednáškou pana Ing. Louly, ředitele úseku jakosti BENZINY s.r.o. Kromě jiných informací jsme se dozvěděli, že podle normativ EU musí být v palivech přibližně v hodnotě 7% zastoupen metylester. Ten se v dnešní době vyrábí převážně z řepkového oleje. Další možnost výroby tohoto esteru je jeho získání z použitého oleje z domácností, který by jinak byl vypouštěn do odpadu. Jeho sběrem a recyklací by se mohla zmenšit osevní plocha řepky a navíc by se snížilo znečištění odpadní vody.

Zajímalo nás, jak probíhá vybírání použitého oleje ve Strakonicích, a proto jsme se s pí. učitelkami RNDr. Trávníčkovou a Ing. Mikovou vydali na městský úřad za Ing. Klimešovou, vedoucí ochrany životního prostředí. Potrvdili jsme si informace z Čistírny odpadních vod Strakonice, že oleje vylité do kanalizace v ní tvoří usazeniny, ty slouží jako potrava pro hlodavce a navíc potrubí ucpávají. Novou a překvapivou informací pro nás bylo zjištění, že ve Strakonicích můžeme najít 13 sběrných míst, pro ukládání použitého oleje z domácností. Každé má kapacitu 110 litrů, jsou speciálně značena a k tomu opatřena upraveným vhozem, aby se předešlo případnému vložení jiného komunálního odpadu. Mile nás překvapilo, že možnost odkládání použitého oleje z domácností probíhá již od roku 2011 a množství vybraného oleje roste (viz graf) a že dle připravované legislativy budou všechny obce mít za povinnost zavést nádoby na odběr oleje. Podle Ing. Klimešové problémem stále zůstává, že občané sice nalijí použitý olej do PET lahví, ale špatně je uzavřou, olej vytéká do sběrných popelnic a dochází ke kontaminaci vnitřku popelnice i okolí sběrného místa. Tento problém by se však dal odstranit větší informovaností obyvatelstva, či textovým upozorněním přímo na kontejneru.

Problematika sběru a recyklace oleje z domácností nás zaujala a rozhodli jsme se svým dílem přispět k realizaci jejího řešení. V kontaktu s Ing. Václavem Loulou, který zajistí informace o ekonomické a technické stránce, provedeme osvětu mezi obyvatelstvem, vysvětlíme přínos v oblasti ekologie a při větším objemu sebraného oleje i přínos ekonomický. Předem víme, že půjde o běh na dlouhou trať, ale bez startu bychom cíle nedosáhli.

Jakub Semiginovský 2.C 

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz