Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Jarní Běstvina

11. - 14. 5. 2018 se konalo v Lomech u Kunžaku další víkendové soustředění studentů Jarní Běstvina, pořádané Přírodovědeckou fakultou JČU. Zúčastnil jsem se několika přednášek a badatelských vycházek.

Páteční přednáška byla zaměřená na fylogenezi prvoústých. V sobotu jsme měřili fotosyntézu gazometrickou metodou, která je založena na principu měření rychlosti spotřeby CO2 rostlinami. Dopoledne jsme pak opět trávili v přírodě a snažili se zjistit početnost populace motýlů. Následovaly velmi zajímavé přednášky o genetice, kryptozoologii, parazitech a invazivních druzích rostlin a hmyzu. Měli jsme spousty otázek a živě jsme diskutovali.

V neděli jsme šli na výlet po okolí se dvěma entomology a botanikem z Přírodovědecké fakulty JČU. Ze živočichů jsme objevili například čolka horského, obecného, velkého a mnoho druhů bezobratlých. Na vycházce jsme nalezli i několik druhů vzácných rostlin například suchopýrek alpský, všivec lesní orchidej, prstnatec májový a kapraď hřebenitou. Nakonec jsme si povídali o ochraně tropických deštných pralesů.

Získal jsem spoustu nových poznatků a informací.

Matěj Karban (2.A)

Provoz školy

Přihlášení