Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

4. ročník česko-amerického neurologicko/internistického sympozia

Rok se s rokem sešel a 5. října 2017 se do malebných Strakonic opět sjelo velké množství kapacit z oboru lékařství. Jak jinak než kvůli 4. ročníku česko-amerického neurologicko/internistického sympozia.

Tuto akci již tradičně pořádá Nemocnice Strakonice, a. s. ve spolupráci s Lahey Hospital & Medical Center (Boston, USA) pod záštitou hejtmanky Jihočeského kraje Mgr. Ivany Stráské. Sympozia se zúčastnilo i 17 statečných žáků z řad našeho gymnázia a jejich pedagogický doprovod. Zasedli mezi takové špičky oboru, jako je např. předseda představenstva Nemocnice Strakonice, a. s. MUDr. Bc. Tomáš Fiala.

Součástí sympozia byly i příspěvky profesora Davida T. Martina, přednosty Interní kliniky Lahey Clinic v Bostonu. Mladí biologové dychtící po informacích vyslechli přednášky například o rozdílech mezi evropským a americkým zdravotnictvím nebo o léčbě Alzheimerovy a Parkinsonovy choroby. Některé přednášky byly vedeny v angličtině, některé v češtině. Přesto, že jejich obsah byl většinou nad rámec studentských znalostí, návštěva akce umožnila budoucím medikům nasát pravou lékařskou atmosféru a dodala motivaci ke studiu v tomto oboru.

Filip Malý, 8.O

Provoz školy

Přihlášení