Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Maturita

Maturitní témata z fyziky

1. Fyzikální veličiny, fyzikální jednotky, operace s fyz. veličinami
2. Kinematika hmotného bodu – pohyb rovnoměrný, rovnoměrně zrychlený
3. Dynamika hmotného bodu – Newtonovy pohybové zákony
4. Rovnoměrný pohyb hmotného bodu po kružnici, dostředivá a odstředivá síla
5. Inerciální a neinerciální vztažné soustavy, setrvačné síly
6. Skládání různoběžných sil, rozklad síly na různoběžné složky
7. Skládání rovnoběžných sil, rozklad síly na rovnoběžné složky
8. Práce, výkon, účinnost
9. Hybnost a impuls, zákon zachování hybnosti, nepružný ráz těles

Syndikovat obsah

Provoz školy

Přihlášení