Výchovné poradenství

Školní poradenské pracoviště spadá do oblasti poradenských služeb ve škole. Poradenské služby jsou obvykle zajišťovány výchovným poradcem, školním psychologem a školním metodikem prevence v níže uvedených konzultačních hodinách.

Výchovný poradce

Mgr. Alžběta Fajová
Telefon: +420 383 313 116  nebo: +420 383 313 112
e-mail: fajova@gymstr.cz

Konzultační hodiny: pátek 12:00 - 14:00 hod. ve školní knihovně (po osobní domluvě možnost i jiného termínu).

Náplň práce výchovného poradce

Metodik primární prevence

Mgr. Ivana Járová
Telefon: +420 383 313 115
e-mail: jarova@gymstr.cz

Škola má zpracovaný Minimální preventivní program protidrogové prevence „Škola bez drog“ - ke stažení zde.