Harmonogram školního roku

01.06.2020 - 02.06.2020 Didakt. testy společné části mat. zkoušky
03.06.2020 - Did. test Matematika+
08.06.2020 - 19.06.2020 Profilová část maturitní zkoušky
08.06.2020 - Přijímací zkoušky - čtyřleté studium
09.06.2020 - Přijímací zkoušky - osmileté studium
26.06.2020 Ukončení II. pololetí