Harmonogram školního roku

09.04.2020 Velikonoční prázdniny
10.04.2020 Státní svátek – Velký pátek
13.04.2020 Velikonoční pondělí
14.04.2020 - Přijímací zkoušky - čtyřleté studium
15.04.2020 - Přijímací zkoušky - čtyřleté studium
16.04.2020 - Přijímací zkoušky - osmileté studium
17.04.2020 - Přijímací zkoušky - osmileté studium
20.04.2020 Čtvrtletní pedagogická rada
27.04.2020 Pedagogická rada čtvrtých ročníků
27.04.2020 Třídní schůzky
01.05.2020 Státní svátek – Svátek práce
02.05.2020 - 15.05.2020 Didakt. testy a pís. práce společné části mat. zkoušky
07.05.2020 Jubilejní majáles
08.05.2020 Státní svátek – 8. květen – Den vítězství
18.05.2020 - 29.05.2020 Profilová část maturitní zkoušky
01.06.2020 - 05.06.2020 Sportovně turistický kurz 3. ročník (7.O + 3.C)
08.06.2020 - 19.06.2020 Období bez exkurzí, besed, výletů, apod.
19.06.2020 Pedagogická rada - II. pololetí
26.06.2020 Slavnostní zakončení vyučování ve II. pololetí