Harmonogram školního roku

01.09.2020 - 03.09.2020 Podzimní maturitní termín - didaktické testy a písemné práce
29.10.2020 - 30.10.2020 Podzimní prázdniny
(čtvrtek, pátek)
23.12.2020 - 03.01.2021 Vánoční prázdniny
08.02.2021 - 12.02.2021 Jarní prázdniny
03.05.2021 - 04.05.2021 Přijímací zkoušky – čtyřleté studium
05.05.2021 - 06.05.2021 Přijímací zkoušky – osmileté studium
17.05.2021 - 28.05.2021 Profilová část maturitní zkoušky
24.05.2021 - 26.05.2021 Didaktické testy a písemné práce spol. části maturitní zkoušky
31.05.2021 - 04.06.2021 Sportovně turistický kurz 3. roč. (septima + 3.C)
07.06.2021 - 11.06.2021 Období bez exkurzí, besed, výletů, apod.
18.06.2021 - 20.06.2021 Hlavní program oslav 100 let G. Strakonice