Harmonogram školního roku

26.01.2021 - Pololetní pedagogická rada
27.01.2021 - Den otevřených dveří
28.01.2021 - Ukončení 1. pololetí
29.01.2021 - Pololetní prázdniny
08.02.2021 - 12.02.2021 Jarní prázdniny
01.04.2021 - Velikonoční prázdniny
02.04.2021 - Státní svátek - Velký pátek
05.04.2021 - Velikonoční pondělí
12.04.2021 - 13.04.2021 Přijímací zkoušky – čtyřleté studium
14.04.2021 - 15.04.2021 Přijímací zkoušky – osmileté studium
19.04.2021 - Čtvrtletní pedagogická rada
26.04.2021 - Třídní schůzky
26.04.2021 - Pedagogická rada 4. ročníků
03.05.2021 - 14.05.2021 Didaktické testy a písemné práce spol. části maturitní zkoušky
17.05.2021 - 28.05.2021 Profilová část maturitní zkoušky
31.05.2021 - 04.06.2021 Sportovně turistický kurz 3. roč. (septima + 3.C)
07.06.2021 - 11.06.2021 Období bez exkurzí, besed, výletů, apod.
18.06.2021 - 20.06.2021 Hlavní program oslav 100 let G. Strakonice
25.06.2021 - Pedagogická rada - II. pololetí
30.06.2021 - Slavnostní zakončení vyučování ve II. pololetí