Aktivity a projekty

Euregio – studijní pobyt v Bavorsku

Projekt je věnován českým gymnazistům ve věku od 16 do 18 let, kteří chtějí prožít výměnný školní rok na některé ze škol v Bavorsku. Euregio zaštiťuje projekt po organizační stránce a poskytuje také finanční podporu.
Více informací zde.

Družební školy

Partnerství s Gymnasiem Johanna Andrease Schmellera v bavorském městě Nabburg úspěšně trvá od počátku devadesátých let a probíhá na úrovni učitelské i žákovské spolupráce. Jejím jádrem jsou týdenní výměnné pobyty týkající se žáků bavorských desátých tříd a našich druhých ročníků.
Více informací zde.

DofE: DUKE OF EDINBOURG’S INTERNATIONAL AWARD

Logo DofEProgram DofE je celosvětový program neformálního vzdělávání pro mladé lidi ve věku od 14 do 24 let, který založil britský princ Philip, manžel královny Alžběty. Účastníci si v něm stanovují cíle ve čtyřech základních oblastech: rozvoj talentu, sportovní aktivita, dobrovolnictví a dobrodružná expedice.

Více informací zde.

Podpora rozvoje dovedností žáků a učitelů

Od 1. 8. 2019 do 31. 7. 2021 je Gymnázium Strakonice realizátorem projektu Podpora rozvoje dovedností žáků a učitelů spolufinancovaného Evropskou unií. Projekt se soustředí na personální podporu, rozvoj extrakurikulárních aktivit, rozvoj ICT nebo spolupráci s rodiči a veřejností.
Více informací zde

Polytechnické vzdělávání na Gymnáziu Strakonice

Gymnázium Strakonice je příjemcem grantové podpory Nadace ČEZ sloužící k rozvoji polytechnického vzdělávání.
Více informací zde.

Modernizace vybavení pro přírodovědné a technické vzdělávání na Gymnáziu Strakonice

V rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad realizovalo Gymnázium Strakonice projekt zaměřený na modernizaci technologického vybavení laboratoří a učeben biologie, fyziky a chemie.
Více informací zde.

Robotika

Robotický kroužek je určen nadšeným žákům, kteří touží objevit hravou formou základy programování, konstrukce robotů a některých základních i pokročilých algoritmů, které budou moci v budoucnu uplatnit nejen při dalším studiu na VŠ, ale i v budoucím zaměstnání. Pod vedením Mgr. Pavla Navrátila dosáhlo v posledních letech několik našich robotických družstev významných soutěžních úspěchů na celostátní úrovni.
Více informací zde.

E.T.C.: English Theatre Club

Klub anglického divadla se schází každé pondělí během 8. a 9. vyučovací hodiny a spojuje v sobě zapálení pro divadlo s láskou k angličtině. V tomto jazyce dostanou scénář, odvedou veškerou přípravu a ve výsledku také odehrají divadelní představení. Každé září se klub otevírá novým zájemcům.
Více informací zde.

Grafoman

Jsme studentský (nejen) literární magazín. Chceme sdílet vědomosti, nabyté zdaleka nejen ve škole, které před zveřejněním projdou kontrolou našeho kritického úsudku. Chceme reagovat na lokální i veřejné události, zveřejňovat své myšlenky a názory. Naší cílovou skupinou jsou studenti, strakoničtí i kteříkoli jiní. Odkaz na náš studentský nejen literární magazín je zde: http://www.m-grafoman.cz/

Klub nadaných dětí

Toto dobrovolné společenství studenů, jež vzniklo pod záštitou společnosti Mensa, organizuje soutěže, olympiády, výjezdy na semináře a přednášky pořádané Akademií věd ČR, přednášky odborníků z různých fakult či workshopy o možnostech studia v zahraničí. Mezi jeho náplň patří nově také spolupráce s firmami Jihočeského kraje týkající se kariérního poradenství (Den pro kariéru).
Více informací zde.

Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice

Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice zpívá pod vedením Marcely Mikové od roku 2000 a jeho členy jsou výhradně studenti gymnázia od sekundy po maturanty. Neustále rostoucí počet sboristů dosahuje v posledních letech sedmdesátky. S bohatým multižánrovým repertoárem reprezentujeme školu, město i celý region na domácích i zahraničních festivalech, soutěžích a jiných akcích. Srdečně přivítáme nové nadšence do společného zpěvu, jelikož hudební vzdělání není podmínkou účasti! Pěvecký sbor Gymnázia Strakonice najdete také na Facebooku: www.facebook.com/peveckysborgs/ a na Youtube.
Více informací zde.

DOGA: Dobrovolný Ochotnický Gymnaziální Ansámbl

Divadelní uskupení DOGA vedené pedagogy Lenkou Kubelkovou a Františkem Kosem nastudovalo od roku 2002 již 5 úspěšných představení: Lesní panna a Toman, Amo et amor aneb Co jsme ve škole nebrali (2005), U nás aneb Sejdeme se na hřbitově (2008), Májovou romanci aneb Sešli jsme se na hřbitově (2014) a Lesní panna a Toman aneb Hody divých žen (2017).
Více informací zde.

Informační a výpočetní technologie

S ohledem na neustálý vývoj v oblasti digitálních technologií se zaměřujeme nejenom na uživatelské ovládání počítače a aplikačního softwaru, ale také na rozvoj informatického myšlení žáků – důraz na algoritmizaci, robotiku, programování, 3D modelování. K realizaci tohoto plánu nám slouží kvalitní hardware i software, disponujeme moderní 3D tiskárnou či sadami robotické stavebnice.
Více informací zde.

„Kde budu doma“ – mezinárodní vzdělávací projekt

V letech 2016 - 2018 realizovali studenti Gymnázia Strakonice mezinárodní vzdělávací projekt s názvem "Kde budu doma" ve spolupráci s Gymnáziem Janka Jesenského v Bánovcích nad Bebravou s cílem zmapovat univerzitní dráhu absolventů obou škol a poskytnout lepší zpětnou vazbu týkající se výběru vysoké školy.
Více informací zde.

Učíme se hlavou – srdcem – rukama

Spolupráce se ZŠ FLČ Strakonice.
Více informací zde.