Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Školská rada

Složení školské rady:

Za zřizovatele Krajský úřad - Jihočeský kraj:

1. RNDr. Ladislav Havel - předseda školské rady (ladislav.havel@ciao.cz)

2. Ing. Luděk Joza


Za pedagogické pracovníky:

1. Mgr. Milan Janda

2. Mgr. Václav Kůla


Za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilých žáků:

1. Ing. Radek Chvosta

2. Ing. Jaroslav Tomšovic


Kontakt: skolskarada@gymstr.cz 

Provoz školy

Přihlášení