Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Vzdělávání MAS

 

Další vzdělávání managementu MAS a mikroregionů Jihočeského kraje

 

“Další vzdělávání managementu místních akčních skupin a mikroregionů Jihočeského kraje”

Reg.č.: CZ.1.07/3.2.08/04.0073

Základní informace o projektu
Projekt vychází ze skutečnosti, že v JK působí 18 místních akčních skupin, u kterých byly identifikovány potřeby dalšího vzdělávání pro zvýšení odborné kapacity jejich zaměstnanců a dosažení tak vyšší konkurenceschopnosti. MASky jsou významným hybatelem rozvoje venkovských oblastí v Jihočeském kraji a v období 2014 – 2020 budou na ně a na jejich zaměstnance kladeny zvýšené nároky na odborné kapacity.

Obsahem projektu je vytvoření vzdělávacího programu a jeho ověření v praxi v rámci pilotních kurzů uspořádaných pro výše uvedené cílové skupiny. Vzdělávací program se bude skládat z pěti témat (modulů) a pro každý modul bude připraven komplet studijních, metodických a dalších podpůrných materiálů.

Moduly budou následující:
1) Zvyšování finanční kapacity MAS a mikroregionů
2) Zvyšování administrativní kapacity MAS s cílem posílit transparentnost procesů
3) Kompetence pro mezinárodní spolupráci
4) Monitoring a evaluace SPL a rozvojových strategií
5) Právní vědomí pro MAS

Cíle projektu
1) Zvyšovat odbornou úroveň zaměstnanců a vedoucích pracovníků místních akčních skupin a mikroregionů v Jihočeském kraji
2) Vytvořit a ověřit vzdělávací program, který díky využití moderních metod komunikace a interaktivních metod výuky zefektivní průběh a výsledky vzdělávání
3) Umožnit cílové skupině získání zkušeností z oblasti, která je vzorová právě s ohledem na využívání dotačních zdrojů
4) Přispět k rozvoji zájmového území Jihočeského kraje tak, aby se zvýšila ekonomická stabilita subjektů vyvíjejících svoji činnost ve venkovském prostoru.
5) Vytvořit prostor pro setkávání a vzájemnou komunikaci lidí, kteří realizují projekty nebo chtějí tyto projekty realizovat a vytvořit tak přirozené podmínky pro vzájemné poznání a sdílení zkušeností v oblasti projektového managementu.
6) Posílit kapacity lidských zdrojů těchto organizací tak, aby byly připravené efektivně reagovat na výzvy a úkoly, které pro ně přinese období 2014 až 2020.
7) Cílem je posílit pozici jihočeských MAS a mikroregionů v rámci České republiky a vytvořit podmínky pro vysokou absorpční kapacitu projevující se v objemu získaných finančních prostředků z evropských a státních zdrojů.

Komu je projekt určen?
Cílovou skupinou projektu jsou:
a) Zaměstnanci výkonných sekretariátů MAS
b) Funkcionáři v rozhodovacích orgánech MAS
c) Zaměstnanci svazků a sdružení obcí vytvářející mikroregiony
d) Zaměstnanci obecních a městských úřadů především v oblasti investic, sociálních věcí a rozvoje správních území měst a obcí

Harmonogram projektu: 01/2014 – 12/2014

Provoz školy

Přihlášení