Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Modernizace vybavení pro přírodovědné a technické vzdělávání na Gymnáziu Strakonice

 

Zde je realizován projekt:

 

Modernizace vybavení pro přírodovědné a technické vzdělávání na Gymnáziu Strakonice“

reg. č. projektu: CZ.1.14/2.4.00/27.02883

 

Projekt je realizovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

 

Realizátor projektu: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174

 

Projekt je zaměřen na modernizaci technologického vybavení laboratoří a učeben biologie, fyziky a chemie na Gymnáziu Strakonice. Konkrétně bude pořízeno nové technické a technologické vybavení do laboratoří fyziky, biologie a chemie, učeben fyziky a chemie a přípravné místnosti chemie. Dále budou pořízeny technologická zařízení a učební pomůcky pro výuku biologie, fyziky a chemie.

Realizace projektu umožní zkvalitnění výuky biologie, chemie a fyziky prostřednictvím metod a forem, které využívají především digitální a měřící technologie. Experimentální část výuky bude díky realizaci projektu více odpovídat současným požadavkům.

Zkvalitnění výuky těchto předmětů povede k lepší připravenosti žáků na budoucí studium a pracovní uplatnění v přírodovědných a technických oborech a také zvýší motivaci studentů se těmto předmětům věnovat.

 

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz