Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Modernizace vybavení pro přírodovědné a technické vzdělávání na Gymnáziu Strakonice

 

Zde je realizován projekt:

 

Modernizace vybavení pro přírodovědné a technické vzdělávání na Gymnáziu Strakonice“

reg. č. projektu: CZ.1.14/2.4.00/27.02883

 

Projekt je realizovaný v rámci Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad

 

Realizátor projektu: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174

 

Projekt je zaměřen na modernizaci technologického vybavení laboratoří a učeben biologie, fyziky a chemie na Gymnáziu Strakonice. Konkrétně bude pořízeno nové technické a technologické vybavení do laboratoří fyziky, biologie a chemie, učeben fyziky a chemie a přípravné místnosti chemie. Dále budou pořízeny technologická zařízení a učební pomůcky pro výuku biologie, fyziky a chemie.

Realizace projektu umožní zkvalitnění výuky biologie, chemie a fyziky prostřednictvím metod a forem, které využívají především digitální a měřící technologie. Experimentální část výuky bude díky realizaci projektu více odpovídat současným požadavkům.

Zkvalitnění výuky těchto předmětů povede k lepší připravenosti žáků na budoucí studium a pracovní uplatnění v přírodovědných a technických oborech a také zvýší motivaci studentů se těmto předmětům věnovat.

 

Provoz školy

Přihlášení