Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2015-2016 už vyšla. Zájemci si jí mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Chemie

Exkurze do Nemocnice Strakonice

Je středa patnáctého března odpoledne a skupina gymnazistů posilněná vydatným obědem nabírá směr Nemocnice Strakonice. Sluníčko nám svítí na cestu a necelý kilometr cesty zdoláme raz dva. Po příchodu se musíme nahlásit na recepci. S touto skutečností vyvstává problém, že nevíme, kde recepce je. Naštěstí jsou mezi námi tací, kteří jsou zběhlí v labyrintu nemocnice a nasměrují nás do moderně vypadající prosklené budovy naproti internímu oddělení.

Pivovar

V pondělí 19. prosince 2016 měla třída 4.C jedinečnou šanci zavítat do strakonického Měšťanského pivovaru Dudák . Zde se nás ujal bývalý student našeho gymnázia Vlastimil Matej, který zavzpomínal na dobu studia, a pak nás provedl pivovarem a seznámil nás s technologií výroby piva. Jakožto legálně dospělým nám bylo umožněno výsledný produkt i ochutnat, třída se shoduje, že to byla jedna z vůbec nejlepších exkurzí za celé čtyři roky.

Přednáška o telomerech

Dne 12. 12. 2016 se žáci čtvrtých ročníků zúčastnili přednášky s názvem Telomery - naše buněčné hodiny aneb tajemství nesmrtelnosti. S nejnovějšími výzkumy v oblasti genetiky nás seznámily studentky doktorandského studia VŠCHT v Praze Ing. Hana Langerová a Ing. Eva Jablonská.

Telomery jsou koncové části chromozomů, které mají velký význam při buněčném dělení. Při replikaci DNA dochází, kvůli neschopnosti enzymu DNA polymeráza provést replikaci jedné části chromatidy až do konce, ke zkracování chromozomů a tedy i ke ztrátě informací, které jsou zde uloženy.

Hodina moderní chemie

29. 11. 2016 se žáci 3. ročníku a sekundy našeho gymnázia zúčastnili hodiny moderní chemie, která nám dokázala, že i chemie může být zábava.

Exkurze - Lyckeby Amylex

Návštěva horažďovické škrobárny Lyckeby Amylex je povinností každého čtvrtého ročníku strakonického gymnázia a ani nás, oktávu, tato milá povinnost neminula. V úterý dne 27. října jsme se tam vydali společně se třídou 4.C pod vedením našich chemikářek, paní A. Trávníčkové a paní D. Míkové. Všechno šlo podle plánu a do Horažďovic jsme dorazili s předstihem.

Letní škola chemie

Ve dnech 22. - 24. 8. 2016 jsem se zúčastnil v Praze Letní školy chemie spolu se dalšími nadšenci – Milanem Kočím (3.B), Janem Věženským (3.C), Václavem Kůlou (6.0) a s paní učitelkou Míkovou a Trávníčkovou. Někdo by tři dny prázdnin pro Letní školu chemie neobětoval, my ale ano, a myslím, že nikdo z nás nelituje.

Exkurze tříd 1.B a 1.C do čistírny odpadních vod

Exkurze tříd 1.B a 1.C

Exkurze tříd 1.B a 1.C do čistírny odpadních vod (ČOV) a úpravny pitné vody dne 19.dubna 2016

Ráno 19. dubna 2016 se třídy 1.B a 1.C, pod vedením paní učitelky Míkové a paní učitelky Panuškové, vydaly do čistírny odpadních vod porozumět procesu čištění vody.

Syndikovat obsah

Provoz školy

Přihlášení