Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Zkvalitnění jazykové a odborné výuky v bezbariérovém Gymnázium Strakonice

Projekt:
„Zkvalitnění jazykové a odborné výuky v bezbariérovém Gymnáziu Strakonice“
je spolufinancován Evropskou unií

Cílem projektu je zajištění bezbariérovosti celého objektu gymnázia. Bezbariérové řešení ve škole umožní denní studium a plnohodnotné začlenění do studijního života pro osoby s omezenou schopností pohybu, které tak budou mít přístup do všech učeben, resp. přístup po celém komplexu školy. V atriu školy bude řešena úprava venkovního prostranství, zejména umístěním zeleně a laviček. Toto místo bude sloužit žákům i pedagogům jako místo k odpočinku a setkávání se.
Dále bude zřízena nová jazyková učebna a stávající dvě počítačové učebny se osadí novými PC žákovskými stanicemi. Zakoupeným vybavením škola žákům nabídne moderní zázemí, které přispěje k jejich uplatnění při dalším studiu na vysokých školách a na trhu práce. Nově zakoupené vybavení bude sloužit také žákům spolupracujících základních škol.
Projekt počítá také s konektivitou a připojením k internetu, které žákům zajistí vyšší uživatelský komfort a kvalitu zejména při výuce.
 

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz