Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

GDPR

Zpracování osobních údajů

podle Obecného nařízení 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, tzv. GDPR

Škola zpracovává osobní údaje těchto subjektů údajů: žáků, zákonných zástupců žáků a zaměstnanců. Používané právní tituly pro zákonnost zpracování jsou:

splnění právní povinnosti správce
veřejný zájem správce
oprávněný zájem správce
souhlas se zpracováním osobních údajů udělený subjektem údajů.

Zpracovává-li škola osobní údaje na základě veřejného nebo oprávněného zájmu správce, je možné vznést námitku proti zpracování osobních údajů:

zasláním zprávy na e-mailovou adresu: zastupce@gymstr.cz
zasláním dopisu na kontaktní osobu školy: RNDr. Milena Pavlíková
zasláním zprávy na e-mailovou adresu: pribylova@gymstr.cz
zasláním dopisu na kontaktní osobu školy: Mgr. Libuše Přibylová

Zpracovává-li škola osobní údaje na základě souhlasu subjektu údajů, je tento souhlas kdykoliv odvolatelný:

zasláním zprávy na e-mailovou adresu: zastupce@gymstr.cz
zasláním dopisu na kontaktní osobu školy: RNDr. Milena Pavlíková
zasláním zprávy na e-mailovou adresu: pribylova@gymstr.cz
zasláním dopisu na kontaktní osobu školy: Mgr. Libuše Přibylová

Nařízení GDPR zavádí následující práva subjektu údajů:

právo na přístup k osobním údajům, které správce o subjektu údajů zpracovává (čl. 15);
právo na opravu
v případě vedení nepřesných či neúplných osobních údajů u správce (čl. 16);
právo na výmaz
(„právo být zapomenut“) v případě, že osobní údaje nejsou potřebné pro daný účel nebo byly zpracovávány protiprávně (čl. 17);
právo na omezení zpracování
, pokud subjekt údajů popírá přesnost údajů, zpracování je protiprávní, správce už údaje nepotřebuje (čl. 18);
právo na přenositelnost údajů
jinému správci (čl. 20);
právo vznést námitku
v případě veřejného či oprávněného zájmu správce
právo podat stížnost u dozorového orgánu (tzn. Úřadu pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, Praha 7), pokud se subjekt údajů domnívá, že zpracováním jeho osobních údajů je porušeno nařízení GDPR (čl. 77).

Kontaktní údaje pověřence na ochranu osobních údajů:

Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a Středisko služeb školám,
České Budějovice, Nemanická 7
gdpr@zvas.cz
kontaktní místo a doručovací adresa: Komenského 2235, 390 02 Tábor

Informace o zpracování osobních údajů, včetně přístupu k nim, je možné získat po kontaktování osoby správce:
Jméno: RNDr. Milena Pavlíková
Adresa: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
Telefon: 383313123
zastupce@gymstr.cz

Jméno: Mgr. Libuše Přibylová
Adresa: Gymnázium, Strakonice, Máchova 174
Telefon: 383313123
pribylova@gymstr.cz

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz