Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Investování v semináři finanční gramotnosti

Investování

Beseda s Ing. Editou Krejčí a Bc. Michalem Kossuthem v semináři finanční gramotnosti

V semináři finanční gramotnosti jsme dne 27. 3. 2018 přivítali dva bývalé studenty našeho gymnázia Ing. Editu Krejčí a Bc. Michala Kossutha. Po maturitě oba vystudovali ekonomickou fakultu JČU v Českých Budějovicích. Dnes pracují jako finanční poradci. Mají zájem předat své znalosti z praxe našim studentům.

Bc. Michal Kossuth pohovořil o finančním poradenství, o práci finančního poradce a jeho vztahu ke klientům.

Ing. Edita Krejčí se zaměřila na investice. Objasnila nám, jaký je smysl investování, do čeho se dá investovat a podle jakých kriterií lze investice rozdělit (účel, časový horizont či vztah k riziku). Dozvěděli jsme se, jak fungují podílové fondy a jaké jsou typy podílových fondů.

Dále nám Ing. Edita Krejčí dopodrobna vysvětlila všechna rizika investování, která by nás jako klienty mohla potkat (kreditní, měnová a investiční). Zásadou úspěšnosti je rozložení investic do různých podniků.

Dalším důležitým a pro nás velice přínosným bodem byly typy, jak začít investovat.

Toto setkání s odborníky z oboru finančního poradenství bylo pro nás velmi přínosné. Odnesli jsme si mnoho poznatků a informací, které v budoucnosti určitě využijeme. Pomohlo nám zorientovat se v investiční problematice.

Lucie Roubalová
oktáva

Provoz školy

Přihlášení