Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Kouzelné předvánoční setkání

Jako každý rok i letos jsme společnými silami s mateřskou školou Šumavská zorganizovali předvánoční setkání, kde jsme si navzájem zpříjemnili čekání na Ježíška připravenou besídkou. Tentokrát jsme na Gymnázium přizvali ještě mateřskou školku v Čepřovicích a Dětské centrum ve Strakonicích. Nálada byla více než kouzelná a vzhledem k potřebám tříletých diváků jsme improvizovali hned od začátku. Čepřovické děti se šly napít do naší školní jídelny, přičemž paní kuchařky neodolaly malým návštěvníkům a pozvaly je přímo do kuchyně na jablečnou svačinku.

Po napití a vyčůrání všech 80 dětí stačilo jen pár mých úvodních vět, kdy jsem se snažila všechny přítomné ubezpečit v tom, že gymnaziální čerti jsou nepraví, že se jich nikdo nemusí bát… Samotného úvodu se chopily děvčata ze třídy tercie – Dianka Voborníková, Lenka Šímová, Eliška Slavíčková, Terezka Korcová a Káťa Mašatová. Zazpívaly s doprovodem Anežky Slavíčkové i svým vlastním několik koled a vánočních písní. Dianka Voborníková všechny oficiálně přivítala, nastínila průběh představení a popřála všem krásné Vánoce a zdravý a pohodový rok 2018.

Pak už paní učitelka Boženka vyzvala své ovečky z čepřovické mateřinky k vystoupení a ukázce z obsáhlé vánoční besídky. Byli jsme velmi překvapení krásným projevem bez trémy a hlavně společnou anglickou básničkou. Na pódium vzápětí dorazili malí čertíci a andílci z MŠ Šumavská. S paní učitelkami v čele zazpívaly krásné písničky. Vrcholem bylo vystoupení sněhových vloček taktéž z MŠ Šumavská. Hodno obdivu bylo množství písní i básniček, vše precizně nacvičeno. Nutno podotknout, že v tuto chvíli se ještě žádné dítko nezačalo nudit, zlobit či vykřikovat. Všichni byli úžasní.

Gymnazistům z prvních ročníků se vůbec nenastupovalo snadno, laťka byla nemilosrdně vysoko. Ovšem i oni se poprali s trémou na jedničku. Zahráli svou pohádku o dohadování čerta s andělem, kde jsou Vánoce krásnější, s mírnou improvizací ale s velkým nadšením. Konečně jsme mohli ztlumit světla, zapálit prskavky a na závěr zazpívat Purpuru.

Následovalo předání dárků všem přítomným dětem. Kačka Božková se svou babičkou za pomoci Anežky Slavíčkové umotaly 82 kynutých čertů a upekly perníkové figurky pro tři betlémy, které dostaly všechny pozvané školky darem. Dovolte mi jim touto cestou ještě jednou poděkovat.

Také my jsme dostali krásné dárečky, květiny i přáníčka. Ještě jednou za všechno děkujeme, hlavně za milou a váženou spolupráci. Rozzářené oči dětí jsou pro dospělé přeci jen nejkrásnějším vánočním dárkem… A že jich bylo! J

Zuzana Kostková

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz