Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Kouzelné předvánoční setkání

Jako každý rok i letos jsme společnými silami s mateřskou školou Šumavská zorganizovali předvánoční setkání, kde jsme si navzájem zpříjemnili čekání na Ježíška připravenou besídkou. Tentokrát jsme na Gymnázium přizvali ještě mateřskou školku v Čepřovicích a Dětské centrum ve Strakonicích. Nálada byla více než kouzelná a vzhledem k potřebám tříletých diváků jsme improvizovali hned od začátku. Čepřovické děti se šly napít do naší školní jídelny, přičemž paní kuchařky neodolaly malým návštěvníkům a pozvaly je přímo do kuchyně na jablečnou svačinku.

Po napití a vyčůrání všech 80 dětí stačilo jen pár mých úvodních vět, kdy jsem se snažila všechny přítomné ubezpečit v tom, že gymnaziální čerti jsou nepraví, že se jich nikdo nemusí bát… Samotného úvodu se chopily děvčata ze třídy tercie – Dianka Voborníková, Lenka Šímová, Eliška Slavíčková, Terezka Korcová a Káťa Mašatová. Zazpívaly s doprovodem Anežky Slavíčkové i svým vlastním několik koled a vánočních písní. Dianka Voborníková všechny oficiálně přivítala, nastínila průběh představení a popřála všem krásné Vánoce a zdravý a pohodový rok 2018.

Pak už paní učitelka Boženka vyzvala své ovečky z čepřovické mateřinky k vystoupení a ukázce z obsáhlé vánoční besídky. Byli jsme velmi překvapení krásným projevem bez trémy a hlavně společnou anglickou básničkou. Na pódium vzápětí dorazili malí čertíci a andílci z MŠ Šumavská. S paní učitelkami v čele zazpívaly krásné písničky. Vrcholem bylo vystoupení sněhových vloček taktéž z MŠ Šumavská. Hodno obdivu bylo množství písní i básniček, vše precizně nacvičeno. Nutno podotknout, že v tuto chvíli se ještě žádné dítko nezačalo nudit, zlobit či vykřikovat. Všichni byli úžasní.

Gymnazistům z prvních ročníků se vůbec nenastupovalo snadno, laťka byla nemilosrdně vysoko. Ovšem i oni se poprali s trémou na jedničku. Zahráli svou pohádku o dohadování čerta s andělem, kde jsou Vánoce krásnější, s mírnou improvizací ale s velkým nadšením. Konečně jsme mohli ztlumit světla, zapálit prskavky a na závěr zazpívat Purpuru.

Následovalo předání dárků všem přítomným dětem. Kačka Božková se svou babičkou za pomoci Anežky Slavíčkové umotaly 82 kynutých čertů a upekly perníkové figurky pro tři betlémy, které dostaly všechny pozvané školky darem. Dovolte mi jim touto cestou ještě jednou poděkovat.

Také my jsme dostali krásné dárečky, květiny i přáníčka. Ještě jednou za všechno děkujeme, hlavně za milou a váženou spolupráci. Rozzářené oči dětí jsou pro dospělé přeci jen nejkrásnějším vánočním dárkem… A že jich bylo! J

Zuzana Kostková

Provoz školy

Přihlášení