Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

10. místo v Dějepisné soutěži gymnázií České a Slovenské republiky

Tradičně jako již posledních 26 let se 23. listopadu 2017 v Chebu odehrálo klání gymnázií z České i Slovenské republiky. Jak jistě tušíte, šlo o klání čistě vědomostní, týkající se společných dějin obou republik. Tentokrát byla tématem léta 1949-1967 s trefným titulem „Léta strachu i naděje“.

Ve středu, den před soutěží, jsme již před polednem opouštěli pozemek školy, abychom se mohli zúčastnit přednášky předních českých a slovenských historiků, kteří své bohaté výklady zaměřili na rok 1918 a na to, co předcházelo odtržení první Československé republiky od poválečného habsburského císařství. Po diskusi, která přednášku uzavřela, jsme naskočili do auta a odjeli do Františkových Lázní, kde jsme byli ubytováni. Po večeři jsme na hotelu nahnali do hlav poslední vědomosti a šlo se spát.

Ráno bylo alespoň pro mě poměrně nervózní. Po snídani, které jsem mnoho pozornosti nevěnoval, jsme se odebrali zpět do Chebu, do sálu plného studentů chtějících se v soutěži probojovat co nejvýš. Zabalili jsme do tašek knihy, které zde na nás čekaly stejně tak jako na ostatní účastníky, a odnesli je do auta, abychom měli dostatek prostoru na stole. Když zazněly první tóny slovenské hymny, stáli jsme již v pozoru u svého stolku a po doznění posledních tónů hymny české jsme si vyslechli několik nedlouhých proslovů od zúčastněných osobností, ať už z oboru historie, nebo z oborů jiných. Potom začalo první kolo. Některé otázky jsme vyřešili během pár sekund, jiné nás zaskočily a zabraly nám mnohem delší dobu. Po prvním kole jsme byli otázkami poměrně zaskočení. Během přestávky jsme se občerstvili v bufetu, plném všemožných slaných i sladkých potravin a po půl hodině jsme se pustili do kol následujících.

Po předání testů poslední části jsme již odevzdaně čekali a hádali, na jaké příčce se umístíme. Troufám si říct, že desáté místo nás potěšilo. Na podiu jsme převzali odměnu a gratulaci od předsedy Senátu ČR Milana Štěcha nejen my, ale také vedoucí našeho týmu, paní učitelka Alena Klichová, která byla s dalšími dvěma kolegy oceněna za vytrvalost, díky níž zažila již svou 24 účast v soutěži. Gymnázia, která se umístila před námi, jsme ohodnotili upřímným a zaslouženým potleskem a vydali jsme se na cestu k domovu, kde už na nás všichni netrpělivě čekali.

Matouš Baloun, 3.C

Provoz školy

Přihlášení