Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Aktualizované termíny dnů otevřených dveří na VŠ

prosinec 2017

6. 12. PDF UK
7. 12. UNOB všechny fakulty
8. 12. UTB všechny fakulty, FMK pouze program Mediální a komunikační studia
9. 12. FZS UPCE, FIT ČVUT
13. 12. FS TUL, FAF UK
15. 12. obor Produkce BA studium DAMU, FEKT VUTBR
18. 12. FI MUNI
19. 12. VŠE (celá škola), MÚO SLU

leden 2018

5. 1. LF3 UK, obor Dramatická výchova DAMU
6. 1. LF1 UK, NF VŠE
8. - 12. 1. obor Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu DAMU
10. 1. FCHT UPCE, FF ZČU
11. 1. FVL a FVT UNOB, FP VUTBR, FST ZČU
12. 1. JČU všechny fakulty, FSV ČVUT, FIS VŠE, AF a FRRMS MENDELU, FR UPCE, FSI VUTBR
12. - 13. 1. OSU všechny fakulty (s výjimkou FU), UHK všechny fakulty
13. 1. LF2 UK, FVZ UNOB, FF UK, LFHK UK, PAČR, LF MUNI
15. 1. ETF UK, HTF UK
15. - 26. 1. výstava ateliérových prací FA ČVUT
16. 1. MTS, TS (KS), SD (KS), ČNS, PMV, PVP, SSP SSA FSV UK
17. 1. FHS UK, KTF UK, LF MUNI, FES UPCE
18. 1. FZS UPCE, obor Teorie a kritika DAMU, FBI VŠB, PRF MUNI
19. 1. FTVS UK, FF MUNI, FAST VŠB, FPE ZČU
19. - 20. 1. ČZU všechny fakulty, VŠCHT všechny fakulty, FSS MUNI, PŘF UK
20. 1. UPOL všechny fakulty, F2 (FMV) VŠE, FSV VUTBR, HTF UK, PDF MUNI, PŘF MUNI
20. - 21. 1. FVU VUTBR
22. 1. ESF MUNI
23. 1. OPF SLU, MÚO SLU, PŘF MUNI, FMMI VŠB, FEK ZČU Plzeň
24. 1. FMIMS TUL, ZF MENDELU, FAV ZČU, FPR ZČU
25. 1. UJEP všechny fakulty (FUD jen magisterské a doktorské studium), FVP SLU, FEKT VUTBR, FIT ČVUT
26. 1. F1 (FFÚ) VŠE, PEF MENDELU, FRRMS MENDELU, AF MENDELU, FPHP TUL, MÚVS ČVUT, FEL ČVUT, FEK ZČU Cheb
27. 1. FVP SLU, EKF VŠB
29. 1. - 2. 2. FU OSU
30. 1. FJFI ČVUT (Praha i Děčín), FD ČVUT Děčín, FEL ZČU
31. 1. FM VŠE, FS ČVUT, LFP UK, ÚSI VUTBR, DFJP UPCE

únor 2018

1. 2. VŠPJ, FEI UPCE, FS ČVUT, PDF UK
2. 2. VFU, LDF MENDELU, FPH VŠE, FP VUTBR, Ekonomie a finance, Žurnalistika FSV UK, FD ČVUT Praha, univerzitní programy, FEI, FSTR, HGF VŠB
7. 2. PRF UK, FCHT UPCE
8. 2. FVL a FVT UNOB, FF UPCE, EF TUL
9. 2. UTB všechny fakulty, FMK pouze program Mediální a komunikační studia, FBMI ČVUT, FRRMS MENDELU
10. 2. FS TUL, FT TUL
12. 2. MS (KS) FSV UK
15. 2. FCH VUTBR
16. 2. FZS TUL, FI MUNI, AF MENDELU
17. 2. FF UPCE, PAČR
20. 2. FES UPCE
21. 2. ZF MENDELU
23. 2. ICV MENDELU
26. 2. VŠTE ČB

březen 2018

2. 3. PEF MENDELU
8. - 11. 3. obor Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu DAMU
15. 3. FP VUTBR
17. 3. FM VŠE
23. 3. ČZU všechny fakulty
24. 3. VŠE (celá škola)
26. 3. obor Herectví se zaměřením na autorskou tvorbu DAMU
červen 2018 8. 6. Ekonomie a finance FSV UK
15. - 22. 6. AVU
16. - 17. 6. FVU VUTBR
28. 5. - 8. 6. výstava ateliérových prací FA ČVUT
9. 6. FA ČVUT

Více informací na kam po maturitě.

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


Strakonicky denik

O dění na Gymnáziu infomuje také Strakonický deník


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz