Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Vzácná návštěva na vzácné téma – ropa

Ve čtvrtek 19. října 20017 absolvovali studenti třetího a čtvrtého ročníku strakonického gymnázia, konkrétně ti, jejichž budoucnost je spojována s oborem chemie, zajímavou a věcnou přednášku pana Ing. Václava Louly na téma Ropa, paliva a trh České republiky.

Ing. Loula nás nejprve seznámil s tím, co se vlastně slovem ropa rozumí. Upozornil nás na to, že ať se nám to líbí nebo ne, ropa je stále surovinou nenahraditelnou a to i proto, že vedle automobilových a leteckých pohonných hmot se používá i k výrobě řady dalších výrobků. Slouží například také k výrobě topných a mazacích olejů, síry, hnojiv, asfaltů nebo řady plastů. Ve světě existuje několik druhů ropy, v Evropě se užívá ropa Brent, která je směsí rop severomořských.

Ing. Václav Loula se dále se zaměřil zejména na ceny ropy Brent a jejich kolísání nebo i významné cenové pohyby a to z různých důvodů. Hlavními důvodem poklesu ceny byly nadprodukce, například nové zdroje ropy z ropných písků či břidlic v USA a Kanadě, poté ekonomické důvody, jako třeba pokles výkonnosti ekonomik nebo závislost ceny na kurzu dolaru vůči koruně, poslední byly i důvody geopolitické v zemích s významnými zdroji ropy.

Třetím bodem přednášky bylo zpracování ropy. Ta se používá z osmdesáti procent na výrobu paliv, z pěti procent na výrobu mazacích, topných olejů a asfaltu. Posledních patnáct procent činí zpracování chemické. Ing. V. Loula pro nás sestavil i žebříček dodávky petrolejářských výrobků na trh České republiky za rok 2016, kde dominovala nafta. Česko je zemí „dieselu“, a tudíž rozhodně není pravdou, že diesel vymírá.

Bavili jsme se také o dodávce ropy. Jak je to s těžbou ale u nás? Ropa se těží na Moravě, v Moravských naftových dolech, bohužel jen velmi málo. Ročně se vytěží asi 200 až 250 tisíc tun, což představuje pouze 3 % z celkového zpracování. Zbylých 97 % musí zajišťovat import, o který se starají ropovod Družba a ropovod IKL. Ropa se zpracovává v rafineriích v Litvínově a Kralupech.

Dalším zajímavým údajem byl počet čerpacích stanic v naší republice. Číslo se vyšplhalo až na 6992 (z toho je 3906 stanic veřejných). Tak vysoký počet stanic souvisí s polohou naší republiky, (neodepřeme si díky ní titul tranzitní země), s příznivou cenou pohonných hmot a legislativou, která dosud neomezovala výstavbu čerpacích stanic v ČR.

Posledním tématem byla budoucnost paliv. Všichni víme o tlaku ekologů, ekologická pravidla jsou čím dál tím přísnější. Výrobci automobilů i paliv jsou nuceni stále více snižovat emise CO2.

A jiná alternativa než ropa? Perspektivním se zdá být po roce 2020 více alternativních pohonů, elektromobilita, CNG a vodík. Síť CNG dobíjecích stanic se stále rozšiřuje a pan inženýr Loula věří, že po roce 2050 bude každé kvalitnější auto poháněno také vodíkem. Do roku 2040 však počítá stále s dominancí motorových paliv z ropy.

Silvie Staňková 3.C


Přednáška na téma cenotvorba

Ve čtvrtek 19. 10. 2017 nám Ing. Václav Loula, který je uznávaným specialistou v oblasti ropy a pohonných hmot, přednášel v semináři finanční gramotnosti o těchto komoditách a celé řadě strategických, technických i ekonomických vlivů, které tento obor provází. Vysvětlil nám, jak je složitý transport ropy z místa těžby do ropných rafinérií, kde se zpracovává moderními složitými technologiemi na řadu výrobků. U pohonných hmot pak vysvětlil cestu až na čerpací stanici a ke spotřebiteli do nádrže automobilu. Dále v tabulkovém přehledu objasnil kotované ceny benzinu i nafty na komoditní burze a na grafické struktuře pak vysvětlil, z jakých části se skládá konečná prodejní cena pohonných hmot.

Ceny ropy se udává v USD /barel (jeden barel je zhruba 159 litrů) a ceny pohonných hmot se na burzách udávají v USD/tunu. Hovoříme o tzv. kotacích na komoditních burzách. Dozvěděli jsme se, že samotné náklady na vytěžení ropy se pohybují v závislosti na geologických podmínkách těžby od 35 až do 50 USD/barel. V současné době cena ropy roste a nyní se pohybuje v pásmu 60-62 USD/barel. Překvapila nás také informace, že za den se vytěží celosvětově 96,5 milionů barelů ropy. Poptávka po ropě se bude dál zvyšovat .

Jako studenty, ale i motoristy nás zaujalo, že ročně putuje 90 miliard korun do státní pokladny pouze ze spotřební daně u pohonných hmot. Sazba spotřební daně je dána zákonem např. u automobilových benzinů je 12,84 Kč za litr. Pohonné hmoty jsou dále zatíženy sazbou DPH, která tvoří 21 % . V objemovém vyjádření je to cca 42 mld Kč z DPH.

Ing. Loula pohovořil také o možnostech vývoje a použití elektromobilů i dalších možných variantách alternativách pohonu automobilů u nás.

Tato přednáška pro nás byla velice přínosná. Udělali jsme si obrázek o tom, z čeho se skládá cena pohonných hmot, jak se tvoří a které faktory ji ovlivňují.

Zapsaly Scheinostová, 4., Roubalová, oktáva

Provoz školy

Přihlášení