Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Vzácná návštěva na vzácné téma – ropa

Ve čtvrtek 19. října 20017 absolvovali studenti třetího a čtvrtého ročníku strakonického gymnázia, konkrétně ti, jejichž budoucnost je spojována s oborem chemie, zajímavou a věcnou přednášku pana Ing. Václava Louly na téma Ropa, paliva a trh České republiky.

Ing. Loula nás nejprve seznámil s tím, co se vlastně slovem ropa rozumí. Upozornil nás na to, že ať se nám to líbí nebo ne, ropa je stále surovinou nenahraditelnou a to i proto, že vedle automobilových a leteckých pohonných hmot se používá i k výrobě řady dalších výrobků. Slouží například také k výrobě topných a mazacích olejů, síry, hnojiv, asfaltů nebo řady plastů. Ve světě existuje několik druhů ropy, v Evropě se užívá ropa Brent, která je směsí rop severomořských.

Ing. Václav Loula se dále se zaměřil zejména na ceny ropy Brent a jejich kolísání nebo i významné cenové pohyby a to z různých důvodů. Hlavními důvodem poklesu ceny byly nadprodukce, například nové zdroje ropy z ropných písků či břidlic v USA a Kanadě, poté ekonomické důvody, jako třeba pokles výkonnosti ekonomik nebo závislost ceny na kurzu dolaru vůči koruně, poslední byly i důvody geopolitické v zemích s významnými zdroji ropy.

Třetím bodem přednášky bylo zpracování ropy. Ta se používá z osmdesáti procent na výrobu paliv, z pěti procent na výrobu mazacích, topných olejů a asfaltu. Posledních patnáct procent činí zpracování chemické. Ing. V. Loula pro nás sestavil i žebříček dodávky petrolejářských výrobků na trh České republiky za rok 2016, kde dominovala nafta. Česko je zemí „dieselu“, a tudíž rozhodně není pravdou, že diesel vymírá.

Bavili jsme se také o dodávce ropy. Jak je to s těžbou ale u nás? Ropa se těží na Moravě, v Moravských naftových dolech, bohužel jen velmi málo. Ročně se vytěží asi 200 až 250 tisíc tun, což představuje pouze 3 % z celkového zpracování. Zbylých 97 % musí zajišťovat import, o který se starají ropovod Družba a ropovod IKL. Ropa se zpracovává v rafineriích v Litvínově a Kralupech.

Dalším zajímavým údajem byl počet čerpacích stanic v naší republice. Číslo se vyšplhalo až na 6992 (z toho je 3906 stanic veřejných). Tak vysoký počet stanic souvisí s polohou naší republiky, (neodepřeme si díky ní titul tranzitní země), s příznivou cenou pohonných hmot a legislativou, která dosud neomezovala výstavbu čerpacích stanic v ČR.

Posledním tématem byla budoucnost paliv. Všichni víme o tlaku ekologů, ekologická pravidla jsou čím dál tím přísnější. Výrobci automobilů i paliv jsou nuceni stále více snižovat emise CO2.

A jiná alternativa než ropa? Perspektivním se zdá být po roce 2020 více alternativních pohonů, elektromobilita, CNG a vodík. Síť CNG dobíjecích stanic se stále rozšiřuje a pan inženýr Loula věří, že po roce 2050 bude každé kvalitnější auto poháněno také vodíkem. Do roku 2040 však počítá stále s dominancí motorových paliv z ropy.

Silvie Staňková 3.C


Přednáška na téma cenotvorba

Ve čtvrtek 19. 10. 2017 nám Ing. Václav Loula, který je uznávaným specialistou v oblasti ropy a pohonných hmot, přednášel v semináři finanční gramotnosti o těchto komoditách a celé řadě strategických, technických i ekonomických vlivů, které tento obor provází. Vysvětlil nám, jak je složitý transport ropy z místa těžby do ropných rafinérií, kde se zpracovává moderními složitými technologiemi na řadu výrobků. U pohonných hmot pak vysvětlil cestu až na čerpací stanici a ke spotřebiteli do nádrže automobilu. Dále v tabulkovém přehledu objasnil kotované ceny benzinu i nafty na komoditní burze a na grafické struktuře pak vysvětlil, z jakých části se skládá konečná prodejní cena pohonných hmot.

Ceny ropy se udává v USD /barel (jeden barel je zhruba 159 litrů) a ceny pohonných hmot se na burzách udávají v USD/tunu. Hovoříme o tzv. kotacích na komoditních burzách. Dozvěděli jsme se, že samotné náklady na vytěžení ropy se pohybují v závislosti na geologických podmínkách těžby od 35 až do 50 USD/barel. V současné době cena ropy roste a nyní se pohybuje v pásmu 60-62 USD/barel. Překvapila nás také informace, že za den se vytěží celosvětově 96,5 milionů barelů ropy. Poptávka po ropě se bude dál zvyšovat .

Jako studenty, ale i motoristy nás zaujalo, že ročně putuje 90 miliard korun do státní pokladny pouze ze spotřební daně u pohonných hmot. Sazba spotřební daně je dána zákonem např. u automobilových benzinů je 12,84 Kč za litr. Pohonné hmoty jsou dále zatíženy sazbou DPH, která tvoří 21 % . V objemovém vyjádření je to cca 42 mld Kč z DPH.

Ing. Loula pohovořil také o možnostech vývoje a použití elektromobilů i dalších možných variantách alternativách pohonu automobilů u nás.

Tato přednáška pro nás byla velice přínosná. Udělali jsme si obrázek o tom, z čeho se skládá cena pohonných hmot, jak se tvoří a které faktory ji ovlivňují.

Zapsaly Scheinostová, 4., Roubalová, oktáva

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


Strakonicky denik

O dění na Gymnáziu infomuje také Strakonický deník


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz