Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Exkurze v horažďovické škrobárně Lyckeby Amylex, a. s.

Jak je již každoročním zvykem na našem gymnáziu ve čtvrtém ročníku, i my jsme podnikli výpravu do Horažďovic v rámci exkurze do místní škrobárny Lyckeby Amylex, a. s. Pojďme se tedy podívat, co se skrývá za branami komplexu, o jehož úctyhodné velikosti jsme se přesvědčili hned na začátku našeho příjezdu.

Po rozdělení naší skupiny na dvě komornější, se nás, oktávy, ujala technoložka Lenka Kotlářová, která nám byla po zbytek následujících dvou hodin průvodkyní. „Tady u nás v Horažďovicích vyrábíme bramborový škrob stejně jako škrob modifikovaný,“ vzala si slovo. „Například náš dextrin (pozn. druh modifikovaného škrobu) putuje 5 měsíců od výroby až do Ameriky, kde se používá na hranolky v místním řetězci Burger King.“

Z venkovní části areálu jsme se přesunuli do samotné výroby, a to konkrétně do výroby již zmíněného dextrinu. „Dextriny jsou v podstatě roztrhané molekuly škrobu,“ přiblížila nám paní průvodkyně jeden z jejich stěžejních produktů. Na počátku výroby dextrinu stojí škrob, který musí přijít do styku s kyselinou chlorovodíkovou, dochází k tzv. okyselení škrobu.

Výsledný prášek, který vzniká po termochemickém zahřátí na teplotu 160 stupňů, obsahuje pouhé 1% vody a musí se tedy vlhčit. „Neopírejte se tady nikde,“ upozornila nás paní Kotlářová, zatímco paní profesorka Trávníčková nám ukázala svůj prst obalený všudypřítomným práškem poté, co se dotkla zábradlí.

Dále přichází na řadu pražení probíhající v mohutných rotačních bubnech, v nichž se měděnou rozžhavenou spirálou přenáší teplo na zrna. „Dextrin je v této fázi vysoce výbušný. Stačí jiskra a vrstva prachu, když bubny zrovna stojí, a dojde k výbuchu. Poslední výbuch jsme tu ale naštěstí měli v roce 2001,“ uklidnila nás.

Po šokovém ochlazení dochází k zastavení reakce a dále je dextrin velmi silnými magnety zbavován prachu. Na čistotu dextrinu jsou totiž stanovené velmi přísné limity. Výslednými produkty jsou bílý a žlutý dextrin, jež se liší například rozpustností ve vodě. Různé výrobky si žádají různý typ dextrinu. Kromě hranolek v Burger Kingu se tento produkt využívá pro zvýšení trvanlivosti rohlíků nebo se dodává do českobudějovického Koh-i-nooru.

Horažďovický závod se ale nezabývá jen výrobou dextrinu, nýbrž i bramborového škrobu. „Škrob v bramboře vlastně je, my ho akorát potřebujeme izolovat,“ popsala ve stručnosti jeho výrobu paní průvodkyně. Naše cesta od samotných brambor k výslednému škrobu však začala u nádrže s nevábně zapáchající tekutinou. Nejde o nic jiného než o hlízovou vodu, odpadní látku. Dvouprocentní zastoupení bílkovin z ní ale dělá skvělé hnojivo.

Hned na začátku procesu je z dovezených brambor odebrán náhodný vzorek na přezkoumání škrobnatosti, od níž se odvozují kvalita a výsledná cena. Po důkladném očištění putují brambory do struháků a vzniká tzv. třenka, tedy jakási kaše. Jde o delikátní proces. Když je třenka příliš hrubá, vakuoly buněk se neotevřou, zatímco když je naměkko, poškodí se důležitá škrobová zrna. Následuje separace vlákniny od hlízové šťávy, zahušťování, odsávání vody, oddělení škrobu jako takového a jeho následné sušení při teplotě 150–180 stupňů. Ze škrobu vzniká během několika sekund 80% obchodní sušina.

Ale výroba stále není u konce. Je totiž zapotřebí se přesvědčit, co se vlastně exportuje zákazníkům. Tuto úlohu zastávají laboratoře, u nichž stojí za zmínku například přístroj polarimetr určující technologickou výtěžnost. Tímto přístrojem se zkoumá obsah glukosy, na kterou se škrob štěpí, a zjišťuje se tak přítomnost škrobu ve vedlejších produktech.

Navzdory přísným regulacím a pravidelným auditům od švédského vlastníka se horažďovické škrobárně daří. Jednou z příčin úspěchu je také ojedinělost podniku podobného typu v Evropě. „Máme tolik zakázek, že některé musíme odmítat,“ zakončuje prohlídku paní průvodkyně.

Tomáš Pacovský, oktáva

Provoz školy

Přihlášení