Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Den chemie s Nobelistou

První červnové úterý se skupinka dvanácti strakonických gymnazistů vydala společně s paní učitelkou Míkovou na pražský Albertov, aby prožila Den chemie s Nobelistou. Byli jsme to právě my, kdo toho dne krátce po deváté hodině natěšeně vstoupili do jedné z budov Přírodovědecké fakulty UK.

U vchodu nás přivítala podobizna prof. Jaroslava Heyrovského, na jehož počest se tato akce, jak jejíž název napovídá, konala. Letos totiž uběhlo 50 let od úmrtí tohoto vědce a 95 let od objevu polarografie, za nějž se stal prof. Heyrovský naším zatím jediným nositelem Nobelovy ceny za chemii.

Nejprve jsme na půdě fakulty usedli do posluchárny, kde byla akce zahájena představením svého programu, rozděleného na čtyři hodinové části. Náš chemický den nastal pokusy s fosforem, hořčíkem a oxidem uhličitým (suchý led), heliem a fluoridem sírovým. V deset hodin se nás ujala milá studentka, kterou jsme byli zavedeni na 1. stanoviště, kde jsme se blíže seznámili s vývojem a prací polarografu, svého času převratného elektrochemického analyzátoru. Před našimi zraky byly vykresleny polarografické vlny, vlny znázorňující závislost protékajícího proudu v analyzovaném roztoku na vloženém napětí.

O hodinu později jsme již v bílých pláštích a ochranných brýlích zkoumali v analytické laboratoři chemické reakce iontů rtuti, prvku, jehož kapky přivedly prof. Heyrovského k objevu polarografie. Po hodinové obědové pauze jsme se elektrodovým měřením pH různých nápojů utvrdili, že nejlepší je pít vodu. Den chemie s Nobelistou byl zakončen „Příběhem kapky“, symbolicky nazvanou komentovanou výstavou o práci a životě Jaroslava Heyrovského, která nás velmi zaujala, zvlášť díky vyčerpávajícím způsobem podané přednášce.

Deštivé počasí nás neodradilo jít k autobusu pěšky a pod deštníky si povídat o nevšedně a zajímavě prožitém dnu.

Děkujeme Chemickému ústavu PřF UK za uspořádání této jedinečné akce a našemu kabinetu chemie za možnost se jej zúčastnit.

Marco Simič, 2. A

 

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz