Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Role centrální banky v ekonomice

Takové bylo téma přednášky a následné besedy, které jsme se zúčastnili my, studenti 3. ročníků. V úvodu vystoupil Ing. Michal Mirvald, odborný asistent na katedře ekonomie VŠE v Praze, a odpovídal studentům na dotazy týkající se studia na VŠE.

Doc. Ing. Pavel Řežábek, který po dvě funkční období zastával místo člena bankovní rady ČNB, nám přiblížil, jakou roli hraje ČNB nejen v ekonomice, ale i v celém bankovním systému.

Dozvěděli jsme se o hlavních úkolech a činnostech centrální banky. K těm patří např. měnová politika, vydávání bankovek a mincí, řízení peněžního oběhu, dohled nad naším finančním trhem, dohled nad pojišťovnami, penzijními fondy, směnárnami a družstevními záložnami. Kromě toho také ČNB uděluje sankce při nedodržování stanovených pravidel, neboť nestabilita finančního trhu by mohla vyvolat jeho krizi.

V rámci měnové politiky centrální banky jsme se zabývali také inflací, což je snížená kupní hodnota peněz. Další téma se týkalo krize vzniklé krachem bank v USA a následným dominovým efektem napříč celým světem. Diskutovali jsme o problémech EU, eurozóny a především zadluženého Řecka, které, jak nám bylo oznámeno, v novodobé historii zažilo již čtyři státní bankroty. Posledním tématem, kterým jsme se zabývali, byly peníze, jejich výroba a oběh. Zaujala nás např. informace, že inkoust na papírové bankovky vyrábí pouze několik firem na světě. Byl nám vysvětlen i rozdíl mezi padělkem a napodobeninou. Přestože jsou naše bankovky opatřené ochrannými prvky, např. vodoznak, ochranný proužek, soutisková značka, mikrotext aj., dochází k jejich padělání. Některé padělky jsou velmi zdařilé. My jsme se dozvěděli, jak postupovat při kontrole pravosti bankovky. Existují padělky, které může široká veřejnost zjistit pouhým okem. Některé lze zjistit jednoduchými pomůckami, ale některé odhalí jen přístroje a speciální senzory, které má k dispozici pouze banka.

Celá přednáška byla velmi poučná, nesla se ve velmi příjemné atmosféře. Dokonce jsme mohli vyhrát různé ceny, takže si někteří z nás odnesli třeba pár tisíc v podobě briket – rozdrcených papírových bankovek.

Jan Věženský, 3.A

Provoz školy

Přihlášení