Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Maturita

Maturitní témata z matematiky

1. Množiny a operace s nimi.
2. Mocniny a odmocniny a operace s nimi.
3. Výroky a operace s nimi.
4. Úprava algebraických útvarů.
5. Kvadratická rovnice a nerovnice.
6. Substituce jako efektivní metoda při řešení rovnic.
7. Řešení nerovnic a soustav nerovnic.
8. Iracionální rovnice.
9. Lineární rovnice s parametrem.
10. Kvadratické rovnice s parametrem, vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice.
11. Úlohy na aplikaci věty Pythagorovy a vět Euklidových.
12. Konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků.
13. Shodná zobrazení v rovině.
14. Podobná zobrazení, stejnolehlost.
15. Kartézský součin, relace, zobrazení.
16. Lineární funkce.

Syndikovat obsah

Provoz školy

Přihlášení