Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Maturita

Maturitní témata z matematiky

1. Množiny a operace s nimi.
2. Mocniny a odmocniny a operace s nimi.
3. Výroky a operace s nimi.
4. Úprava algebraických útvarů.
5. Kvadratická rovnice a nerovnice.
6. Substituce jako efektivní metoda při řešení rovnic.
7. Řešení nerovnic a soustav nerovnic.
8. Iracionální rovnice.
9. Lineární rovnice s parametrem.
10. Kvadratické rovnice s parametrem, vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice.
11. Úlohy na aplikaci věty Pythagorovy a vět Euklidových.
12. Konstrukce trojúhelníků a čtyřúhelníků.
13. Shodná zobrazení v rovině.
14. Podobná zobrazení, stejnolehlost.
15. Kartézský součin, relace, zobrazení.
16. Lineární funkce.

Syndikovat obsah

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz