1 Elektrostatické kyvadlo

3. ročník - Elektrostatika - 002, Elektrostatické kyvadlo, Elektrostatika, náboj, nabité těleso, elektrická síla, elektrování těles dotykem,

Popis:

Na dvě vodivé odizolované desky přivést vysoké napětí - zdroj +10 kV - -10 kV (možná půjde i Van de Graf - vyzkoušet). Mezi ně umístit kovovou kuličku zavěšenou na vlákně.

Pomůcky:

Zdroj vysokého napětí - přípravna, kulička na nevodivém závěsu, stativ, dvě vodivé desky.

Fotky:

Videa:

Poznámky k videím:

Přihlásit se | © Jan Veselý