Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Psychologie

Digitální učební materiály vytvořené v projektu EU peníze středním školám.
Předmět: Základy společenských věd
Tématický celek: Psychologie

Téma učebního materiálu

Soubor ke stažení

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem psychologie osobnosti. Seznámí studenty se základními pojmy, determinací a strukturou osobnosti.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

21.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem socializace. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy, principy, mechanismy spolu se socializací jednotlivých stránek osobnosti.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

22.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem pozornosti. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy, vlastnostmi i poruchami pozornosti.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

23.zip

Učební materiál je určen pro výuku psychologie na téma Emoce.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

24.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem emocí. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy, vlastnostmi.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

25.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem paměti. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy, typy i činiteli, jež na paměť působí.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

26.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem vnímání. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy, typy, vlastnostmi i činiteli, jež na vnímání působí.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

27.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem na téma „učení“. Seznámí studenty se základními pojmy, výsledky, teoriemi i specifickými poruchami učení.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

28.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem vývojové psychologie. Seznámí studenty se základními pojmy, determinanty, hledisky i koncepcí psychického vývoje.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

29.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem představivosti. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy představ, typy představivosti a asociačními zákony.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

30.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem fantazie. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy, faktory, jež fantazii ovlivňují.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

31.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem psychologie jako vědy. Seznámí studenty se základními pojmy, předmětem psychologie, dimenzemi psychiky a významem psychologie.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

32.zip

Učební materiál je určen pro procvičení studentů v tématu psychologické disciplíny.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

33.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem psychologických disciplín. Seznámí studenty s jejich rozlišením a popisem.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

34.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem motivace. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy motivů, zákonitostmi.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

35.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem potřeb. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy, pyramidou potřeb.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

36.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem temperamentu. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy a popisem biopsychických typologií.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

37.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem psychologických typologií. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy typologie C. G. Junga i H. J. Eysencka.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

38.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem komunikace. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy, strukturou.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

39.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem psychoanalýzy. Seznámí studenty se základními pojmy, Sigmundem Freudem, jeho strukturou osobnosti, vývojovými fázemi a obrannými mechanismy.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

40.zip

 

Provoz školy

Přihlášení