Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Psychologie

Digitální učební materiály vytvořené v projektu EU peníze středním školám.
Předmět: Základy společenských věd
Tématický celek: Psychologie

Téma učebního materiálu

Soubor ke stažení

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem psychologie osobnosti. Seznámí studenty se základními pojmy, determinací a strukturou osobnosti.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

21.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem socializace. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy, principy, mechanismy spolu se socializací jednotlivých stránek osobnosti.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

22.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem pozornosti. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy, vlastnostmi i poruchami pozornosti.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

23.zip

Učební materiál je určen pro výuku psychologie na téma Emoce.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

24.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem emocí. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy, vlastnostmi.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

25.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem paměti. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy, typy i činiteli, jež na paměť působí.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

26.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem vnímání. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy, typy, vlastnostmi i činiteli, jež na vnímání působí.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

27.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem na téma „učení“. Seznámí studenty se základními pojmy, výsledky, teoriemi i specifickými poruchami učení.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

28.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem vývojové psychologie. Seznámí studenty se základními pojmy, determinanty, hledisky i koncepcí psychického vývoje.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

29.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem představivosti. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy představ, typy představivosti a asociačními zákony.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

30.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem fantazie. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy, faktory, jež fantazii ovlivňují.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

31.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem psychologie jako vědy. Seznámí studenty se základními pojmy, předmětem psychologie, dimenzemi psychiky a významem psychologie.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

32.zip

Učební materiál je určen pro procvičení studentů v tématu psychologické disciplíny.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

33.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem psychologických disciplín. Seznámí studenty s jejich rozlišením a popisem.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

34.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem motivace. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy motivů, zákonitostmi.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

35.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem potřeb. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy, pyramidou potřeb.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

36.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem temperamentu. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy a popisem biopsychických typologií.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

37.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem psychologických typologií. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy typologie C. G. Junga i H. J. Eysencka.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

38.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem komunikace. Seznámí studenty se základními pojmy, druhy, strukturou.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

39.zip

Výkladový materiál je určen pro seznámení studentů s učivem psychoanalýzy. Seznámí studenty se základními pojmy, Sigmundem Freudem, jeho strukturou osobnosti, vývojovými fázemi a obrannými mechanismy.

Určen je pro studenty 1. ročníku a studenty kvinty víceletého gymnázia

40.zip

 

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz