Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2017-2018 právě vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Družební školy

Velkým přínosem pro jazykové vzdělávání studentů má jejich pobyt ve skutečném cizojazyčném prostředí. Právě tuto nenahraditelnou zkušenost pomáhají zajišťovat družební styky se zahraničními školami. Družební školy máme v současnosti dvě:


Gymnázium Johanna Andrease Schmellera v Nabburgu

Partnerství s Gymnasiem Johanna Andrease Schmellera v bavorském městě Nabburg bylo navázáno na základě inzerátu, který podala na jaře 1990 jedna třída našeho gymnasia do deníku Süddeutsche Zeitung.
Po prvních dopisech a osobních kontaktech ředitelů obou škol začala rokem 1991 spolupráce, která trvá na úrovni žákovské i učitelské dodnes. Jejím jádrem jsou týdenní výměnné pobyty žáků bavorských 10. tříd a našich 2. ročníků. Program obou týdnů je založen na seznámení se s partnerským městem a školou, je doplněn účastí na jednom vyučovacím dnu, následují dva celodenní výlety a program, který připraví hostitelská rodina. Od roku 1993 se konají pravidelně i setkání vyučujících obou škol, uskutečnily i se další společné akce, např. společný koncert nabburského džezového orchestru a našeho pěveckého sboru ve Strakonicích.
Toto partnerství nabízí oběma stranám zkušenosti a zážitky, které by jako běžní turisté nezískali, studentům poskytuje jedinečnou možnost vyzkoušet si jazykové znalosti v praxi a všem zúčastněným otvírá šance na nová přátelství.

 

Gymnázium Roberta Kocha v Deggendorfu

 

 

Přátelství mezi školami bylo navázáno v roce 1991. Bylo výsledkem zasedání zástupců českých a bavorských škol v Norimberku v dubnu roku 1991. Tuto akci zprostředkoval Bavorský kruh mládeže. V březnu roku 1991 došlo k výměně prvních oficiálních dopisů mezi řediteli obou škol a v dubnu k prvnímu osobnímu setkání tehdejšího ředitele Gymnázia v Strakonicích pana Ladislava Paucha a bývalého zástupce ředitele Gymnázia Roberta Kocha v Deggendorfu pana Franze Strunze. Již v květnu proběhla první návštěva bavorských vyučujících ve Strakonicích a v listopadu téhož roku byli na oplátku čeští učitelé přijati starostou města Deggendorfu.

Od té doby se uskutečnilo mnoho hezkých a oboustranně užitečných setkání učitelů i žáků střídavě na české a německé straně. Historie vzájemných partnerských vztahů je spojena se jmény ředitelů A. Zieglmeyera a jeho zástupce pana F. Strunze, L. Paucha, L. Palečka, Z. Poucha a současného ředitele strakonického gymnázia Mgr. Miroslava Hlavy.

Současná forma našeho dvacetiletého partnerství spočívá v pravidelných setkáních učitelského sboru buď v Bavorsku nebo v Čechách. Vyučující si výměňují zkušenosti z vyučování, seznamují se s moderními vyučovacími pomůckami a zároveň poznají pokaždé jinou část jižních Čech či Bavorska.

Velmi významnou formou spolupráce je to, že naši žáci mají možnost absolvovat roční stipendijní pobyt EUREGIO – Gastschuljahr právě na našem partnerském gymnáziu Roberta Kocha v Deggendorfu.

S nástupem mladé generace učitelů se nabízejí nové nápady a projekty pro obnovení přátelských vztahů na žákovské úrovni.

 

Provoz školy

Přihlášení

Užitečné odkazy

Vstup do informačního systému školy


Vstup do online školní pokladny


Přihlašování a odhlašování obědů


Studentský (nejen) literární magazín


Gymnázium Strakonice na fb


dny otevřených dveří


progeCAD logo


Klub nadaných dětí Strakonice

ICT koordinátoři


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

MŠMT


Krajský úřad Jihočeského kraje

Jihočeský kraj


Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

Cermat


Oficiální stránky nové maturity

Nová maturita


Ústav pro informace ve vzdělávání


Informace pro správný výběr VŠ


Online brožura vysokých škol

www.KamNaVejsku.cz


Soukromý informační servis pro město a okolí


Ozivme si Strakonice

volné uskupení lidí se zájmem o Strakonice


 

Gymnázium Strakonice čerpá dotace z programu EU Peníze středním školám


 

The Duke of Edinburghs
International Award
Czech Republic Foundation, o.p.s.

www.dofe.cz