Chcete studovat na strakonickém gymnáziu?

 informace v sekci   PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ


Deset "podstatných" důvodů, proč studovat u nás ....        najdete zde  :-) 

Ročenka Gymnázia Strakonice

Ročenka Gymnázia Strakonice za školní rok 2016-2017 už vyšla. Zájemci si ji mohou zakoupit za 50 Kč v kanceláři školy. Děkujeme za spolupráci a přejeme příjemné počtení.

Maturita

MATURITNÍ TÉMATA Z ČESKÉHO JAZYKA A LITERATURY

Nejstarší památky světové literatury.
Indoevropské jazyky. Slovanské jazyky a jejich třídění.

Románská literatura.
Neohebné slovní druhy, jejich funkce ve větě.

Gotická literatura.
Čeština – útvary spisovné a nespisovné. Norma a kodifikace.

Renesanční literatura.
Slovníkářství a slovníky. Jazykovědné příručky a instituce.

J. Hus a J. A. Komenský – významné osobnosti ve vývoji české literatury.
Vývoj českého pravopisu, jeho hlavní principy.

Klasicismus, osvícenství a preromantismus a jejich vlivy v počátcích národního obrození.
Administrativní styl.

Syndikovat obsah

Provoz školy

Přihlášení